Søg på www.aeldresagen.dk
Logo

Plejebolig og plejehjem

Få hjælp til et godt liv på plejehjem

Hvornår skal man på plejehjem?

Som pårørende kan det være svært at vide, hvornår det er bedst, at ens partner, ægtefælle, eller forælder flytter på plejehjem.

Der er forskellige tegn og forhold, du som pårørende kan overveje, for at finde ud af, om det måske vil være en god løsning, at en ældre person, du er tæt på, flytter på plejehjem.

Du kan læse om de forskellige tegn i artiklen her, og du kan også læse om, hvordan processen ser ud, hvis plejehjem er aktuelt for jer.

Den hyppigste anledning til at flytte på plejehjem er demens. Demenssygdom kan gøre det for svært at få hverdagen hjemme til at fungere både for den, der er syg, og særligt for pårørende.

Derfor vælger de fleste pårørende på et tidspunkt, at personen, der har demens, skal flytte på plejehjem.

Læs mere om udredning af demens

Men der er andre tegn, end demens, på, at der kan være behov for, at en person flytter på plejehjem.

Han eller hun føler sig utryg

Overvej, om personen føler sig utryg omkring, hvor hurtigt han eller hun vil blive fundet, hvis vedkommende falder og får alvorlige skader – eller hvor hurtigt sengen kan forlades, hvis brandalarmen går.

Slår ofte alarm til kommunen

Vær opmærksom på, om han eller hun ofte, aktiverer et alarmkald hos kommunen, fx i forbindelse med et fald.

Sker det gentagne gange, kan det tyde på, at vedkommende vil føle sig mere tryg på et plejehjem, som er indrettet til mennesker, der har brug for ekstra hjælp.

Mistrivsel

Hvis personen, du er pårørende til, mistrives og har behov for mere hjælp, end der er muligt at få i hjemmet, så kan plejehjemmet sandsynligvis tilbyde bedre forhold.

Læg fx mærke til, om personen virker ensom eller keder sig, har svært ved at klare de opgaver, hjemmehjælpen ikke kan udføre, har fået dårligere hygiejne eller er begyndt at ryge eller drikke mere.

Bemærk også, om han eller hun fx har fået meget dårligt syn og/eller hørelse og eventuelt klager over det.

Ingen af symptomerne er isoleret set sikre tegn på, at vedkommende skal på plejehjem – og kommunen vurderer, om plejehjem er den rette løsning ud fra en konkret og individuel vurdering af behovet hos den ældre.

Læs mere om, hvordan kommunen visiterer til plejehjem

Dit velbefindende er også vigtigt

Det kan være meget hårdt at være pårørende for et svækket menneske, og du skal være opmærksom på, om du er for hårdt belastet. Det er også et tegn på, at I skal overveje, om plejehjem er en bedre løsning.

Rådet fra flyvemaskinen om, at du selv skal tage iltmasken på, før du hjælper andre, gælder også i forhold til at være pårørende. Hvis du er for nedslidt, er det svært at give af dig selv.

Når beslutningen om at flytte på plejehjem er truffet

Du kan søge om plads på et plejehjem gennem kommunen, hvis du – eller I – på et tidspunkt når frem til, at det er den rette beslutning for jer.

Du kan enten gå ind på kommunens hjemmeside, eller du kan kontakte kommunens visitation. Der vil du komme til at tale med en visitator, som er den medarbejder, der skal vurdere behovet for hjælp.

Senere vil visitatoren skulle på besøg i hjemmet hos den, der skal flytte på plejehjem.

Under besøget taler I om behov og ønsker til plejehjem mv. Herefter får I hurtigst muligt besked, om ansøgeren er godkendt til at få en plads på plejehjem.

Visitatoren sender herefter sagen videre til plejeboliganvisningen, som vil finde en bolig ud fra de ønsker visitatoren har modtaget, hvis I er blevet godkendt.

Plejehjemmet kontakter jer, når plejeboliganvisningen har fundet en bolig. Den, der skal flytte på plejehjem, skal sige ja eller nej til den tilbudte bolig.

Vedkommende kan stadig stå på venteliste til en anden bolig, hvis han eller hun takker nej til den første bolig.

Læs mere om, hvordan du søger bolig på plejehjem på www.borger.dk

Fortæl, du stadig vil være der

Der kan være stor forskel på, hvordan personen, der skal på plejehjem, har det med det – og selvfølgelig også, hvordan du som pårørende har det.

Det kan hjælpe at gøre det tydeligt for den, der skal flytte, at du stadig vil være der, selvom han eller hun skal flytte på plejehjem. Jeres forhold slutter ikke, men I skal i gang med en forandring sammen.

Fortæl, at du bliver ved med at være en del af hans eller hendes hverdag, og I stadig skal gøre ting sammen, I holder af.

Læs om det gode liv på plejehjem

Få god begyndelse på plejehjemmet

Sammen med personalet har du som pårørende det, der hedder en indflytningssamtale. Det er en samtale mellem plejehjemmet, indflytteren, og dig – eller jer – som pårørende.

Typisk er det plejehjemmet, der tager initiativ til indflytningssamtalen, men sker det ikke automatisk så bed om, at den bliver afholdt.

Du kan bruge samtalen til at forventningsafstemme, hvordan opholdet på plejehjemmet skal forløbe.

Tal fx om, hvilke opgaver personalet tager sig af, hvordan opgaverne bliver udført, og hvad du eller I som pårørende kan og vil hjælpe med.

Læs om samtalekortene Drømmesamtaler

Få flere tips til at hjælpe til en god indflytning på plejehjem

Sidst opdateret 17.04.2024