Søg på www.aeldresagen.dk
Logo

Plejebolig og plejehjem

Få hjælp til et godt liv på plejehjem

Tips til en god indflytning på plejehjem

Der er mange ting at forholde sig til, hvis ens ægtefælle eller forældre skal på plejehjem. Få gode råd til indflytningen og til en god start det nye sted. 

Det er en god idé at planlægge flytningen grundigt, hvis din ægtefælle, forælder eller en anden, du kender, skal flytte på plejehjem.

En god begyndelse kan nemlig være afgørende for trivslen på plejehjemmet fremover. En god begyndelse kan også være med til at skabe gode relationer mellem den nye beboer, plejepersonalet og dig som pårørende.

Hold en indflytningssamtale

En indflytningssamtale er en samtale med plejehjemmets personale, den nye beboer og jer, som er pårørende.

Typisk er det personalet på plejehjemmet, der arrangerer indflytningssamtalen.

Men det er ikke alle plejehjem, der som standard tilbyder en indflytningssamtale. Bed om en indflytningssamtale, hvis I ikke bliver tilbudt en automatisk.

Indflytningssamtalen er som regel en gennemgang af alt det praktiske omkring indflytningen, men brug også samtalen til at få talt om jeres forventninger til tiden på plejehjemmet. Det kan fx være, at I har brug for at tale om, hvilke opgaver personalet tager sig af, hvordan opgaverne udføres, og hvad I som pårørende kan og vil hjælpe med.

Læs mere om samtalekortene Drømmesamtaler

Det, I får talt om under indflytningssamtalen, er en hjælp, så personalet kan tilrettelægge plejen, så de bedst muligt imødekommer vaner, ønsker og behov. Samtidig giver det personalet mulighed for at tage hensyn til jeres situation, og det kan gavne samarbejdet og forebygge misforståelser.

Det er muligt at få en bisidder fra Ældre Sagen med til indflytningssamtalen, hvis der er brug for et sæt ekstra øjne og ører til at holde styr på detaljerne.

Få en bisidder fra Ældre Sagen

Afstem ønsker og forventninger

Forbered jer grundigt inden indflytningssamtalen. Skriv ned, så I kommer rundt om det hele.

Udover de praktiske ting i forbindelse med flytningen, kan I også spørge ind til aktivitetstilbud, hverdagens rutiner, måltider og om jeres muligheder for at deltage i aktiviteter.

Det er vigtigt, at den, der skal flytte ind, og I som pårørende får svar på jeres spørgsmål og sat ord på jeres ønsker. Hjælp med at formulere ønsker eller spørgsmål, hvis din ægtefælle eller forældre ikke selv kan formidle sine ønsker.

Læs artiklen: Det gode liv på plejehjem

Tag det med ro

Det kan være travlt og stressende at planlægge en flytning. Både for den, der skal flytte, og for jer som pårørende. Der er mange ting, der skal ordnes, og som pårørende har man måske allerede brugt mange timer på at hjælpe med pasning eller pleje i hjemmet igennem kortere eller længere tid – og overskud til flytning kan være begrænset.

Selvom det kan virke tiltalende at få flytningen overstået hurtigt, så er det en god idé at tage den med ro. En hovedkulds eller forjaget flytning kan stresse den, der skal flytte, og give en dårlig begyndelse på plejehjemmet.

Inddrag den, der skal flytte i flytningen, i det omfang, det er muligt.

Sortér ud – hvad skal med?
En plejebolig er tit mindre end det hjem, man flytter fra. Derfor er den nye beboer på plejehjemmet muligvis nødt til at efterlade møbler og personlige ejendele eller helt skille sig af med det.

Det kan være en følsom proces og psykisk belastende, så tag hensyn, udvis forståelse og prøv at nå frem til gode løsninger og kompromiser.

Der er stor forskel på plejehjem, men som udgangspunkt er pladsen trang, og det er svært at få plads til store sofaer, lænestole, spisestuearrangementer og klædeskabe.

Spørg på plejehjemmet, om der er mulighed for at se en indrettet lejlighed, så I kan danne jer et godt overblik over pladsen.

Læs artiklen: Min ægtefælle er flyttet på plejehjem

Det personlige præg

Det er godt at udvælge møbler og andre ting, som din ægtefælle, far eller mor genkender fra sit tidligere hjem. Tingene skaber en hjemlig og rar atmosfære i den nye bolig.

Sørg for, at billeder af familie og venner flytter med i den nye bolig.

De kan være en god anledning til samtaler mellem personalet og den nye beboer – og ikke mindst være dejlige at kigge på.

Gør noget ud af den første tid
Det er en god idé at gøre noget særligt ud af den første periode det nye sted.

På selve dagen for indflytningen kan I arrangere, at I spiser med til aften på plejehjemmet, og at I måske får noget ekstra  godt at spise eller en lækker kage til kaffen i dagens anledning. 

Det er også en god idé at planlægge ekstra besøg de første par dage. De nye omgivelser kan føles fremmed, og besøg fra familie og venner kan være med til at give tryghed – også for jer som pårørende, så I kan se, hvordan det går og tale med personalet.

Samarbejd med personalet

Et plejehjem er et hjem. Men det er også en arbejdsplads med en hverdag med rutiner og regler. Det kan tage tid at vænne sig til de nye forhold.

Personalet kan have andre holdninger, forudsætninger og forventninger, end I har. I nogle tilfælde kan det lede til misforståelser og nogle gange konflikter. Derfor er det vigtigt med gensidig forståelse og respekt mellem pårørende og personale.

Gør jer umage for at have en god kontakt.

Tag kontakt til andre pårørende

På mange plejehjem findes der caféarrangementer og grupper, hvor pårørende taler med hinanden om deres oplevelser. 

Det kan være til stor glæde at være i kontakt med andre pårørende på samme plejehjem. Som pårørende kan I tale om forskellige emner og problemstillinger. 

Spørg, om der allerede er etableret møder og aktiviteter for pårørende. Hvis ikke, kan du spørge ind til, hvordan I sammen kan tage initiativ til et fællesskab.

 
Husk de 8 tips til indflytning på plejehjem

 

  1. Hold en indflytningssamtale
  2. Afstem ønsker og forventninger
  3. Tag det med ro
  4. Sortér, hvad der skal med
  5. Det personlige præg
  6. Gør noget ud af den første tid
  7. Samarbejd med personalet
  8. Tag kontakt til andre pårørende

Mød andre pårørende

Netværk for alle os, der er pårørende

I Facebook-gruppen "Netværk for alle os, der er pårørende" kan du, som er tæt på en, der har brug for hjælp, dele viden og erfaringer med andre — pårørende til pårørende. Gruppen er lukket, og Ældre Sagen monitorerer den og sørger for at holde den gode tone.

Sidst opdateret 02.02.2024