Særlige personlige tillæg

Sidst redigeret den 15.01.2024

Særlige personlige tillæg kan efter ansøgning ydes til pensionister, hvis økonomiske forhold er ganske særligt vanskelige. 

Kommunen ser på den aktuelle økonomi, formue og det månedlige beløb pensionisten har til rådighed, når de faste udgifter er betalt - det såkaldte rådighedsbeløb.

Ved vurderingen medregnes ægtefællens økonomi. Er man samlevende, men ikke gift, ses der bort fra samlevers indkomst og formue. Har man en mén-erstatning, indgår denne ikke i den samlede økonomiske vurdering.

De særlige personlige tillæg ydes ofte i forbindelse med uforudsete nødvendige udgifter, som det er vanskeligt at spare op til af en pension, men kan også ydes som et månedligt beløb, hvis man har et særligt lille rådighedsbeløb.

Man skal altid søge om personlige tillæg, inden man afholder udgiften. Vil man f.eks. søge om hjælp til tandbehandling, som ikke kan dækkes af det udvidede helbredstillæg, skal man først indhente tilbud fra en tandlæge eller tandtekniker og derefter søge om tillægget. Selve behandlingen kan først starte, når bevillingen foreligger. 

Kommunen bestemmer, om der ydes tilskud til hele udgiften, eller om der kun ydes et mindre tilskud, så pensionisten har en egenbetaling.

Rådighedsbeløb
Rådighedsbeløbet opgøres på baggrund af oplysninger om pensionistens økonomi: Indtægter fratrukket faste nødvendige udgifter. Man skal udfylde et budgetskema.

Det er normalt kun nødvendige udgifter til boligen, der tages med i beregningen, f.eks. husleje, varme, el, indboforsikring, telefon og internet.

Hvis en pensionist får udbetalt brøkpension, kan kommunen yde personligt tillæg som supplement til pensionen, hvis pensionisten ikke har andre indtægter eller formue.

Hvis der bevilges personlige tillæg på grund af uforsvarlig økonomi, eller mener kommunen, at pensionisten inden for en overskuelig fremtid vil blive i stand til at tilbagebetale det personlige tillæg helt eller delvist, kan tillægget ydes med tilbagebetalingspligt. Der kan f.eks. være udsigt til overskydende skat eller lignende. 

Indhold hentes