Søg på www.aeldresagen.dk
Logo

Plejebolig og plejehjem

Få hjælp til et godt liv på plejehjem

Det gode liv på plejehjem

Som pårørende kan du være med til, at dit familiemedlem får et godt liv på plejehjemmet.

At flytte på plejehjem er ofte en stor omvæltning. Som pårørende kan du hjælpe med en god indflytning og gøre overgangen fra eget hjem til plejehjem mindre vanskelig.

Her er fem områder, du skal være opmærksom på, for at gøre livet på plejehjemmet bedre:

1. Den gode indflytning

At flytte på plejehjem er ofte en stor omvæltning. Man skal flytte fra sit hjem, hvor man har tilbragt en stor del af sit liv. Og da lejlighederne i plejehjem ofte er betydeligt mindre, kan man blive nødt til at skille sig af med personlige ejendele.

På et plejehjem skal man desuden vænne sig til, at naboerne er tæt på, og at mange af dagens gøremål foregår i tæt interaktion med andre.

En god begyndelse betyder meget for, hvordan den nye beboer kommer til at trives og hvordan relationen mellem beboeren, plejepersonalet og pårørende bliver.

Før indflytning er det en fordel, at:

 • Dit familiemedlem får besøg af en kontaktperson fra plejehjemmet. Hvis dit familiemedlem ønsker det, skal du have mulighed for at være med. Det giver mulighed for en samtale i trygge omgivelser om, hvad der er vigtigt for dit familiemedlem og de pårørende.
 • Dit familiemedlem får mulighed for at tale om de ejendele, han eller hun ønsker at få med i den nye bolig.

Hvis plejehjemmet ikke har en sådan procedure anbefales det, at I taler med plejehjemmet om muligheden for det.

Det er også vigtigt at kontaktpersonen fra plejehjemmet er særlig opmærksom på dit familiemedlem i den første tid og tilbyder en opfølgningssamtale om, hvordan han eller hun har fundet sig til rette.

Læs om bogen '300 gode råd til pårørende om plejehjem'

2. Trivsel på plejehjemmet

Som pårørende kan du hjælpe med, at dit familiemedlem vælger et plejehjem, der passer godt til ham eller hende. Før dit familiemedlem træffer den endelige beslutning, kan du lægge mærke til forskellige ting, når I besøger plejehjemmet:

 • Ser stedet hjemligt og rart ud?
 • Dufter der rent?
 • Er der atmosfære og liv i fællesarealerne?
 • Hvordan er tonen mellem beboerne og personalet?
 • Er personalet gode til at lytte til beboerne?

Få svar på dine spørgsmål om de nyeste satser, love og ændringer på ældreområdet i håndbogen Værd at vide. Bogen kommer i en ny udgave hvert år.Når dit familiemedlem er flyttet ind i på plejehjemmet, kan du naturligvis også være opmærksom på, hvordan atmosfæren og tonen er.

Du kan rette henvendelse til ledelsen eller pårørenderådet, hvis der er sådan et på plejehjemmet eller i kommunen, hvis du mener, der er områder, der bør forbedres. Vær nysgerrig og stil opklarende spørgsmål.

Læs om plejehjem i håndbogen "Værd at vide"

3. En synlig og motiveret ledelse

Det er afgørende at plejehjemmet har en god ledelse. Holdninger og arbejdsmetoder smitter af på resten af personalet. Derfor er det en god ide at være opmærksom på ledelsen og deres indsats. Her kan du være opmærksom på følgende:

 • Er ledelsen synlig i hverdagen for beboerne, personalet og de pårørende?
 • Sørger ledelsen for, at personalet har tid til andet end at passe og pleje beboerne rent fysisk?
 • Hvad gør ledelsen og det øvrige personale for at fremme beboernes psykiske velbefindende?
 • Viser ledelsen respekt og indlevelse, varme og interesse i forhold til beboerne og deres pårørende?

4. Samvær og aktiviteter

Alle mennesker er forskellige, men de fleste trives bedst, hvis der er samvær med andre og har gode oplevelser hver dag. Samværet og aktiviteterne bør passe til den enkelte beboers lyst og energiniveau. For de fleste mennesker er det vigtigt at foretage sig noget sammen med andre, lige som det er vigtigt at komme ud i den friske luft hver dag.

Du kan være opmærksom på følgende:

 • Bliver beboerne inddraget i hverdagens gøremål?
 • Er der plads til stille stunder og nære samtaler?
 • Er der skovture eller andre udflugter?
 • Er der fælles aktiviteter? Fx banko, mandefrokoster, erindringsværksteder, avislæsning, filmvisning eller fællessang?
 • Hvordan fejrer man fødselsdage, juleaften og andre mærkedage?
 • Sidder medarbejderne med ved bordet ved spisning? Gør de noget ud af måltidet, så det er mere end blot mad, der serveres, fx dækker bordet pænt?
 • Er der frivillige tilknyttet?

Det er også vigtigt, at dit familiemedlem fortsat har indflydelse på sit eget liv. At der fx er mulighed for at bevare sin egen døgnrytme. Derfor kan du være opmærksom på:

 • Har beboerne indflydelse på, hvornår de vil stå op eller gå i seng, hvad de vil spise, hvornår de vil gå tur, komme i bad, mv.?
 • Tager man hensyn til beboernes livshistorier og bruger den viden i praksis?
 • Har plejehjemmet aktiviteter, der passer med beboernes behov og ønsker?

Læs artiklen: Aktiviteter på plejehjem

5. Samarbejde mellem plejehjem og pårørende

Pårørende har stor betydning i de fleste plejehjemsbeboeres liv. Her kan du være opmærksom på:

 • Bliver du som pårørende inddraget i aktiviteter og dagligdagen?
 • Er der en kontaktperson, som du kan henvende sig til?
 • Er der regelmæssige møder med personale, beboer og dig som pårørende?
 • Er der tilbud til pårørende fx i form af støttegrupper?
 • Er der bruger- og pårørenderåd?
 • Er der gæsteværelser som familie og venner kan leje og overnatte i, hvis I kommer langvejs fra?
Få gode råd som pårørende igennem Ældre Sagen

Som pårørende har du indflydelse

Er der forhold i dagliglivet på plejehjemmet, du undrer dig over? Er der aktiviteter, du synes mangler? Fornemmer du dårlig trivsel eller uro?

Kontakt personalet, ledelsen eller pårørenderådet og få en snak om dine bekymringer eller observationer.

Vær opmærksom på, at siden 2010 har det været frivilligt for kommunerne, om de vil oprette bruger- og pårørenderåd.

Nogle steder er de nedlagt, og man har i stedet oprettet et fælles bruger- og pårørenderåd for alle plejehjem i kommunen.

Læs artiklen: Få tilskud til plejebolig

Sidst opdateret 19.12.2023