Søg på www.aeldresagen.dk
Logo

Samvær og støtte

Samvær og støtte sammen med Ældre Sagens frivillige

Aktiviteter på dagcentre

I din kommune finder du dagcentre eller daghjem, hvor du kan være sammen med andre om aktiviteter.

Som du kan læse herunder, er det forskelligt, hvem dagcentre og daghjem henvender sig til.

Dagcentre

De fleste dagcentre er åbne for alle pensionister. Hvis du har lyst til at besøge et dagcenter, skal du kontakte din kommune. Du skal som regel betale et mindre beløb for at deltage i aktiviteterne, og mange steder er mad og drikke inkluderet i gebyret.

Få svar på dine spørgsmål om de nyeste satser, love og ændringer på ældreområdet i håndbogen Værd at vide. Bogen kommer i en ny udgave hvert år.

Der findes også dagcentre for særlige grupper, fx blinde, hørehæmmede eller psykisk syge. Disse dagcentre kræver visitation fra kommunen.

Du beslutter aktiviteterne

Det er dig, der sammen med dagcentrets ledelse drøfter og beslutter centrets aktiviteter. Det kan være:

  • Foredrag
  • Film
  • Motion
  • Kreative aktiviteter
  • Udflugter m.m.

Et vigtigt formål med at komme på dagcenteret er, at du øger og bevarer dine muligheder for at klare dig selv. For eksempel ved at træne din krop og vedligeholde dine funktionsevner. Et dagcenter er også med til at udvide din vennekreds og modvirke ensomhed.

Du kan søge transport

Kommunen kan i et vist omfang tilbyde individuel transport til dagcentre eller henvise dig til at søge tilskud efter reglerne om personlige tillæg. Det gælder, hvis du ikke selv kan tage bus, tog eller køre selv.

Læs mere om transport

Bliv frivillig

Ældre Sagen er Danmarks næststørste frivilligorganisation.
Vi er 20.000 frivillige over hele landet – og vi har brug for dig.
Sammen med os kan du gøre en forskel for et andet menneske. Du kan være frivillig på mange forskellige måder.

Læs også: Fem gode grunde til at blive frivillig

Bliv frivillig

Sidst opdateret 14.12.2023