Søg på www.aeldresagen.dk
Logo

Hjemmehjælp

Din guide til hjemmehjælp

Hvad koster hjemmehjælp?

Du skal som udgangspunkt ikke betale for hjemmehjælp, hvis du er visiteret, det vil sige henvist, til det. Men madservice skal du selv betale for.

For at få tildelt hjemmehjælp kræver det, at din kommune vurderer, at du ikke er i stand til at klare dig selv uden hjælpen. 

""Kommunen vurderer også, hvor meget hjælp du er berettiget til. 

Læs mere om, hvordan du ansøger og bliver visiteret til hjemmehjælp 

Læs om betingelser for at blive tildelt hjemmehjælp i håndbogen ”Værd at vide

Men der er nogle former for hjemmehjælpsydelser, du selv skal betale for. Dem kan du læse om herunder.

Du skal betale for maden

Kommunen kan henvise dig til en madordning, hvor du får maden bragt hjem til sig, hvis du ikke er i stand til selv at lave mad. Du skal selv betale for maden.

Læs om frit valg af leverandør i håndbogen ”Værd at vide”

Frit valg af leverandør

Med "frit valg af leverandør" kan du vælge mellem to eller flere leverandører, som kommunen henviser til, når du er blevet visiteret til hjælp - hvoraf den ene leverandør kan være kommunen selv. Hvis du vælger en privat leverandør, som kommunen henviser til, skal du ikke betale for den hjælp, du er visiteret til.

Hos en privat leverandør kan du som regel tilkøbe ekstra ydelser, som kommunen ikke har visiteret dig til, og som du selv betaler for.

I enkelte kommuner er der forsøgsordninger, hvor du også kan tilkøbe ekstra ydelser hos kommunens hjemmepleje og altså ikke kun, hvis du har valgt en privat leverandør.

Læs mere om hjemmehjælp

Få rådgivning

Du er altid velkommen til at kontakte vores rådgivere, hvis du har brug for hjælp eller gode råd.

Kontakt Ældre Sagens Rådgivning

Sidst opdateret 03.07.2024