Hjemmehjælp

Din guide til hjemmehjælp

Hvad koster hjemmehjælp?

Du skal som udgangspunkt ikke betale for hjemmehjælp, hvis du er visiteret, det vil sige henvist, til det. Men madservice skal du selv betale for.

For at få tildelt hjemmehjælp betalt af kommunen, kræver det, at din kommune vurderer, at du ikke er i stand til at klare dig selv uden hjælpen. 

Kommunen vurderer også, hvor meget hjælp du er berettiget til. 

Læs mere om hvordan du ansøger og bliver visiteret til hjemmehjælp 

Læs om betingelser for at blive tildelt hjemmehjælp i håndbogen ”Værd at vide

Men der er nogle former for hjemmehjælpsydelser, du selv skal betale for. Dem kan du læse om herunder.

Det koster at få maden bragt

Kommunen kan henvise dig til madservice, hvor du får maden bragt hjem hver dag, hvis du ikke er i stand til selv at lave mad. Den ordning skal du betale for. Og det gælder både, når du bruger den leverandør, kommunen henviser til, og hvis du selv vælger en anden leverandør.

Du må nemlig gerne vælge en anden leverandør end kommunens, fordi der er det, man kalder "frit valg af leverandør".

Læs om frit valg af leverandør i håndbogen ”Værd at vide”

Du kan købe ekstra ydelser

Med "frit valg af leverandør" kan du vælge mellem to eller flere leverandører, som kommunen henviser til, når du er blevet visiteret til hjælp - hvoraf den ene leverandør kan være kommunen selv. Hvis du vælger en privat leverandør, som kommunen henviser til, skal du ikke betale for den hjælp, du er visiteret til.

Hos en privat leverandør kan du som regel tilkøbe ekstra ydelser, som kommunen ikke har visiteret dig til, og som du selv betaler for.

I fem kommuner er der forsøgsordninger, hvor du også kan tilkøbe ekstra ydelser hos kommunens hjemmepleje og altså ikke kun, hvis du har valgt en privat leverandør.

Få gode råd som pårørende igennem Ældre SagenKlippekort til ekstra hjælp

De fleste kommuner har en klippekortsordning, der giver mulighed for, at de svageste ældre kan få en halv times ekstra hjemmehjælp om ugen.

Læs også: Få klippekort til mere hjemmehjælp

Bliver du tilbudt en klippekortsordning, vælger du selv, hvad den ekstra hjælp skal bruges til. Du kan samle "klippene", så der fx er længere tid til en grundig rengøring.

Eller du kan få hjælp til at komme på en indkøbstur, eller bruge klippene til en hyggelig snak med din hjemmehjælper.

Men vær opmærksom på, at klippekortsordningen ikke kommer til at erstatte den hjælp, du i forvejen har krav på.

Læs om klippekortsordningen i håndbogen ”Værd at vide

Sidst opdateret 09.09.2019