Hjemmehjælp og visitation

Sidst redigeret den 15.01.2024

Der kan søges om hjemmehjælp til personlig pleje, praktisk hjælp og levering af mad (madservice), hvor egenbetaling for ét dagligt måltid i form af en hovedret max. må udgøre 61 kr.

Den personlige pleje er hjælp til personlig hygiejne, af – og påklædning, at komme i/ud af sengen, hjælp til at spise mm.

Kommunen skal tilbyde hjælp til almindelig fodpleje, som klipning af negle og indsmøring af fødder. Der skal ikke tilbydes hjælp, hvis der er tale om egentlig fodbehandling.

Personlig pleje kan også bevilges ud af hjemmet, fx kan der i forbindelse med et familiebesøg være behov for hjælp til toiletbesøg.

Den praktiske hjælp omfatter hjælp til tilbagevendende opgaver i hjemmet fx rengøring, oprydning, tøjvask eller indkøbsordning.

Den praktiske hjælp kan også omfatte hjælp til større oprydningsopgaver og hovedrengøring, som kun skal ske nogle gange om året. Det kan være vask af skabe, paneler, dørkarme, vask/afkalkning af fliser i badeværelset, afrimning af fryser mm.

Hvis man ikke længere kan klare det praktiske i hjemmet eller den personlige pleje, skal man kontakte visitatoren i kommunen og ansøge om at blive visiteret til hjemmehjælp, der vurderes og udmåles ud fra princippet om hjælp til selvhjælp.

Når kommunen vurderer og udmåler hjælpen, vil man, hvis der er andre personer i husstanden fx en ægtefælle, tage med i vurderingen, om den pågældende kan bidrage til at løse sin andel af opgaverne i hjemmet.

Kommunen skal dog foretage en helhedsvurdering af husstandens samlede situation og skal derfor tage hensyn til, at den raske person i husstanden kan bevare en tilværelse, hvor der tages hensyn til dennes fritid og interesser. Kommunen kan derfor ikke alene give afslag på hjælp med henvisning til, at der er en rask person i husstanden, som kan klare opgaverne.

Indhold hentes