Hjemmehjælp og visitation

Sidst redigeret den 24.03.2020

Som følge af Coronavirus/Covid19 i Danmark, er der indført midlertidig lovgivning og tiltag. Det betyder, at der er følgende ændringer til alle afsnit under Hjemmehjælp: 

Fra 17. marts 2020 kan kommunen midlertidigt beslutte at afvige fra de afgørelser om hjemmehjælp, aflastning og afløsning, som kommunen tidligere har foretaget.

Det betyder, at kommunen kan nedsætte den hjælp eller de ydelser, som den tidligere har vurderet, at den enkelte havde behov for. Kommunen er ikke forpligtet til at yde erstatning for den hjælp, som ikke gives. Kommunen er heller ikke forpligtet til at tilbyde hjælp efter regler om frit valg af leverandør på hjemmehjælpsområdet.

Kommunen er dog forpligtet til at lave en individuel vurdering i det enkelte tilfælde, så begrænsningen i hjælpen ikke bliver større end nødvendigt.

Der kan søges om hjemmehjælp til personlig pleje, praktisk hjælp og levering af mad (madservice), hvor  egenbetaling for ét dagligt måltid i form af en hovedret max. må udgøre 55 kr.

Den personlige pleje er hjælp til personlig hygiejne, af – og påklædning, at komme i/ud af sengen, hjælp til at spise mm.

Kommunen skal tilbyde hjælp til almindelig fodpleje, som klipning af negle og indsmøring af fødder. Der skal ikke tilbydes hjælp, hvis der er tale om egentlig fodbehandling.

Personlig pleje kan også bevilliges ud af hjemmet, f.eks. kan der i forbindelse med et familiebesøg være behov for hjælp til toiletbesøg.

Den praktiske hjælp omfatter hjælp til tilbagevendende opgaver i hjemmet f.eks. rengøring, oprydning, tøjvask eller indkøbsordning.

Den praktiske hjælp kan også omfatte hjælp til større oprydningsopgaver og hovedrengøring, som kun skal ske nogle gange om året. Det kan være vask af skabe, paneler, dørkarme, vask/afkalkning af fliser i badeværelset, afrimning af fryser mm.

Hvis man ikke længere kan klare det praktiske i hjemmet eller den personlige pleje, skal man kontakte visitatoren i kommunen og ansøge om at blive visiteret til hjemmehjælp, der vurderes og udmåles ud fra princippet om hjælp til selvhjælp.

Når kommunen vurderer og udmåler hjælpen, vil man, hvis der er andre personer i husstanden f.eks en ægtefælle, tage med i vurderingen om den pågældende kan bidrage til at løse sin andel af opgaverne i hjemmet.

Kommunen skal dog foretage en helhedsvurdering af husstandens samlede situation og skal derfor tage hensyn til, at den raske person i husstanden kan bevare en tilværelse, hvor der tages hensyn til ægtefællens fritid og interesser. Kommunen kan derfor ikke alene give afslag på hjælp med henvisning til, at der er en ægtefælle, som kan klare opgaverne.

Indhold hentes