Søg på www.aeldresagen.dk
Logo

Hjemmehjælp

Din guide til hjemmehjælp

Hjemmehjælp og træning

Få svar på dine spørgsmål om hjemmehjælp og træning og på, hvordan du søger om hjemmehjælp.

Du søger om hjemmehjælp ved at kontakte visitationen i kommunen. Nogle kommuner har et ansøgningsskema, du kan udfylde på hjemmesiden. 

Kommunen tilbyder i nogle tilfælde et træningsforløb (hverdagsrehabilitering) i forbindelse med tildelingen af hjemmehjælp. Læs mere om, hvordan det foregår i guiden herunder.

1. Kommunen behandler din ansøgning

Når kommunen har modtaget din ansøgning, vil de typisk kontakte dig og aftale, at der kommer en medarbejder fra kommunens såkaldte visitationsteam ud til dig. Medarbejderen taler med dig. Han eller hun vurderer dit behov for hjælp, og om du kan have gavn af et træningsforløb.

Du kan med fordel have en bisidder med ved visitationen.

Læs også: Bliv klar til visitation

2. Du får svar på din ansøgning

Kommunen kan tildele dig hjemmehjælp med det samme. De kan også tilbyde dig et træningsforløb – det hedder hverdagsrehabilitering. Kommunen skal fortsat give dig den nødvendige hjemmehjælp, hvis der er noget, du ikke kan udføre, mens du træner.

Kommunen skal sende dig en skriftlig begrundet afgørelse, uanset om de giver dig afslag, tildeler dig hjælp med det samme eller tilbyder dig et hverdagsrehabiliteringsforløb. 

Du kan klage, hvis du ikke er enig i kommunens afgørelse.

Læs mere om hverdagsrehabilitering

I nogle tilfælde vil kommunen først vurdere dit behov for hjemmehjælp, efter du har gennemført træningsforløbet.

Hvis kommunen tilbyder dig et træningsforløb, sender de en skriftlig begrundelse for, hvorfor de har vurderet, et træningsforløb vil være det bedste for dig.

Du kan afvise træningsforløbet og anke kommunens afgørelse, hvis du ikke er enig i, at du kan have gavn af træningen eller ikke magter det.

Hvis du afviser at indgå i et træningsforløb, efter du har prøvet det, skal kommunen vurdere dit behov og give dig den nødvendige hjælp. Kommunen må ikke afvise at give dig hjælp med henvisning til, at du har ønsket at standse rehabiliteringsforløbet. 

3. Hvis du skal i træningsforløb

Du planlægger og gennemfører træningen sammen med en hjemmehjælper, en sygeplejerske eller en ergoterapeut.

Hvis du vil, kan familie eller en anden deltage i træningen sammen med dig. Træningen bliver planlagt ud fra dine behov, og hvad du magter. Træningen kan justeres undervejs i forløbet, efterhånden som du forbedrer din fysik.

Træningen handler ikke kun om, hvad du kan fysisk, men også om dit sociale liv. Det kan også være, du har brug for støtte. Kommunen vurderer her, om der er nogle særlige aktiviteter, der kunne være til gavn for dig og din livsglæde.

Undervejs i træningsforløbet kan det være, du får brug for hjælp til kørsel (Flextrafik,) eller hjælpemidler. Det hjælper kommunen med.

4. Under træningsforløbet

Træningen kan justeres undervejs i forløbet, hvis du forbedrer din fysik.

Du kan godt få hjælp til praktiske ting eller personlig pleje, mens du er i gang med træningsforløbet, hvis kommunen vurderer, der er behov for det.

Du kan afbryde dit træningsforløb, hvis det ikke fungerer, eller hvis du synes, du ikke magter at gennemføre forløbet.

Der står ikke i reglerne for hverdagsrehabilitering (træningsforløb), hvor længe et forløb skal have været i gang, før du kan afbryde forløbet.

Hvis du ikke kan eller vil gennemføre træningsforløbet alligevel, vurderer kommunen dit behov for hjemmehjælp på ny. Kommunen skal også efter denne vurdering sende dig en skriftlig begrundet afgørelse. Den kan også ankes, hvis du er uenig.

5. Efter træningsforløb – kommunen vurderer dit behov for hjemmehjælp nu

Når træningsforløbet er slut, vurderer kommunens visitationsteam dit behov for hjemmehjælp. Kommunen skal sende dig en skriftlig begrundelse på deres afgørelse. Du kan klage, hvis du ikke er enig i kommunens afgørelse.

Gode råd om træning og rehabilitering

For mange kræver det mod og overvindelse at kaste sig ud i træningen. Det er ikke unormalt.  

Det er vigtigt, at du ved, at træningen skal planlægges i samarbejde med dig, og at du er med til at sætte mål for træningsforløbet, der giver mening for dig. Så du bliver ikke sat i gang med mere, end du og nogle kyndige plejere eller hjælpere vurderer, du vil kunne magte med deres støtte.

Få rådgivning

Du er altid velkommen til at kontakte vores rådgivere, hvis du har brug for hjælp eller gode råd.

Kontakt Ældre Sagens Rådgivning

Sidst opdateret 02.02.2024