Søg på www.aeldresagen.dk
Logo

Hjemmehjælp

Din guide til hjemmehjælp

Tag hjemmehjælp med på ferie

Få hjemmehjælp, når du er på ferie i Danmark og i de andre nordiske lande. Læs mere om hvordan.

Har du ret til hjemmehjælp i din egen kommune, kan du få hjemmehjælp, når du er på midlertidigt ophold i en anden kommune end den kommune, du bor i til daglig. Fx når du er i sommerhus, besøger familien eller er på højskole. Du kan få hjemmehjælpen med dig, uanset om du får personlig eller praktisk hjælp. Det gælder også, hvis du bor i plejebolig.

Du får hjælp ud fra den midlertidige kommunes serviceniveau, dvs. der hvor du holder ferie. Vær derfor opmærksom på, at hjælpen kan være en anden end i den kommune, du bor i.

Hjemmehjælp i udlandet

Du har mulighed for at få hjemmehjælp, når du er på ferie i et af de andre nordiske lande. Det er Finland, Island, Norge og Sverige. Her får du hjælp efter reglerne i det land, du holder ferie i.

Det er ikke muligt at få hjemmehjælp, når du er på ferie uden for Norden.

Sådan søger du

Du skal kontakte visitator i din egen kommune, hvis du ønsker midlertidig hjemmehjælp i en anden kommune.

Få gode råd til, hvis du rejser til udlandet

Få rådgivning

Du er altid velkommen til at kontakte vores rådgivere, hvis du har brug for hjælp eller gode råd.

Kontakt Ældre Sagens Rådgivning

Sidst opdateret 16.07.2024