Søg på www.aeldresagen.dk
Logo

Hjemmehjælp

Din guide til hjemmehjælp

Du kan klage over hjemmehjælpen

Du har mulighed for at klage, hvis du er utilfreds med hjemmehjælpen. Her kan du se hvordan.

Du kan klage, hvis du selv – eller din mor/far/ægtefælle – har søgt om hjemmehjælp og er uenig i kommunens vurdering af, hvor meget hjemmehjælp der kan ydes.

Du har mulighed for at klage over hjemmehjælpen i to situationer:

  1. Hvis du, eller dit familiemedlem, har søgt om hjemmehjælp og er uenig i kommunens vurdering af, hvor meget hjemmehjælp der kan gives, kan du klage over vurderingen. Måske er der tildelt mindre hjælp, end du synes, der har brug for. Eller måske er der slet ikke blevet tildelt hjemmehjælp.
  2. Du kan klage, hvis du ikke synes, den hjælp der gives, bliver udført godt nok. Du kan også klage, hvis du, eller dit familiemedlem, føler sig dårligt behandlet af personalet.

Læs mere om, hvordan du ansøger og bliver visiteret til hjemmehjælp

Sådan klager du over tildeling af hjemmehjælp

Har du, eller dit familiemedlem, søgt hjemmehjælp, og er du utilfreds med det svar, kommunen har givet, fx hvis der slet ikke er blevet tildelt hjemmehjælp, kan du klage til kommunen.

Ældre Sagens seniorvejledere kan vejlede dig om økonomi, henvendelser fra kommunen og meget mere.

Det gælder også, hvis du synes, at der er blevet tildelt for lidt hjemmehjælp i forhold til behovet for hjælp.

Når du sender en klage, ser kommunen på ansøgningen igen og vurderer, om de har truffet den rigtige afgørelse.

Når din klage er afleveret, har kommunen fire uger til at genvurdere sagen. Og hvis kommunen holder fast i sin afgørelse, sender de selv klagen videre til Ankestyrelsen.

Derefter vil Ankestyrelsen vurdere, om du har ret i din klage.

Læs mere om klagevejledning i sociale sager i håndbogen "Værd at vide"

Vær opmærksom på tidsfristen

Der følger en klagevejledning med til kommunens svar på ansøgning om hjemmehjælp. I klagevejledningen står, hvilke tidsfrister og krav en klage skal overholde.

Du skal især være opmærksom på tidsfristen. Som regel skal klagen over afgørelsen sendes inden fire uger.

Sådan klager du over kvaliteten af hjemmehjælp

Modtager du, eller dit familiemedlem, allerede hjemmehjælp, kan du klage, hvis du er utilfreds med den hjælp, der ydes.

""Fx hvis du synes, at rengøringen er for sjusket, eller den personlige pleje er for ringe. Du skal sende klagen til lederen af det område i kommunen, der udfører hjemmehjælpen.

På kommunens hjemmeside kan du finde oplysninger om, hvem du skal sende klagen til.

Bliver hjemmehjælpen udført af en ekstern leverandør, opfordrer mange kommuner til, at klagen bliver sendt direkte til leverandøren.

Her vil det være en god idé, at du samtidig sender en kopi af klagen til kommunen, så kommunen er klar over, du klager over leverandøren.

Læs om frit valg af leverandør i håndbogen ”Værd at vide”

Føler du dig dårligt behandlet
Er du utilfreds med den måde, personalet opfører sig på, fx hvis du, eller dit familiemedlem, føler dig dårligt behandlet, kan du sende en klage til den forvaltning i kommunen, der har ansvaret for hjemmeplejen.

Du kan også sende en klage direkte til kommunens borgmester.

De fleste kommuner har en klagevejledning på deres hjemmeside, hvor du kan se, hvem du skal sende klagen til.

Det skal din klage indeholde

Der er ingen særlige krav til, hvad der skal stå i en klage, eller hvor lang den skal være. Der er heller ingen krav om, at du skal begrunde klagen. Du behøver blot at fortælle, hvad du er utilfreds med.

Din klage må gerne indeholde:

  • Navn
  • Adresse, telefonnummer og mailadresse
  • Cpr-nummer
  • Navnet på det område, du vil klage over - for eksempel hjemmeplejen i kommunen
  • Gerne sagsnummeret på sagen eller afgørelsen, du klager over.

Du kan vælge at klage mundtligt, hvis du foretrækker det. Så skal kommunen skrive din klage ned.

Vil du have hjælp til at klage

Du kan give fuldmagt til, at andre hjælper dig med at klage. Det kan for eksempel være et familiemedlem, et fagforbund eller en privat støtteperson.

Læs mere om fuldmagter og værgemål

Få rådgivning

Du er altid velkommen til at kontakte vores rådgivere, hvis du har brug for hjælp eller gode råd.

Kontakt Ældre Sagens Rådgivning

Sidst opdateret 16.07.2024