Bliv medlem
Søg på www.aeldresagen.dk
Logo

Hjemmehjælp

Din guide til hjemmehjælp

Du kan klage over hjemmehjælpen

Du har mulighed for at klage, hvis du er utilfreds med hjemmehjælpen. Her kan du se hvordan.

 

Du har mulighed for at klage over din hjemmehjælp i to situationer:

  1. Hvis du har søgt om hjemmehjælp og er uenig i kommunens vurdering af, hvor meget hjemmehjælp du kan få, kan du klage over vurderingen. Måske har du fået tildelt mindre hjælp, end du synes, du har brug for. Eller måske er du slet ikke blevet tildelt hjemmehjælp.
  2. Du kan klage, hvis du ikke synes, den hjælp, du får, bliver udført godt nok. Du kan også klage, hvis du føler dig dårligt behandlet af personalet.

Læs mere om, hvordan du ansøger og bliver visiteret til hjemmehjælp

Sådan klager du over tildeling af hjemmehjælp

Har du søgt hjemmehjælp, og er du utilfreds med det svar, du har fået af kommunen, fx hvis du slet ikke er blevet tildelt hjemmehjælp, kan du klage til kommunen.

Ældre Sagens seniorvejledere kan vejlede dig om økonomi, henvendelser fra kommunen og meget mere.

Det gælder også, hvis du synes, at du er blevet tildelt for lidt hjemmehjælp i forhold til dit behov for hjælp.

Når du sender en klage, ser kommunen på din ansøgning igen og vurderer, om de har truffet den rigtige afgørelse.

Når din klage er afleveret, har kommunen fire uger til at genvurdere din sag. Og hvis kommunen holder fast i sin afgørelse, sender de selv klagen videre til Ankestyrelsen.

Derefter vil Ankestyrelsen vurdere, om du har ret i din klage.

Læs mere om klagevejledning i sociale sager i håndbogen "Værd at vide"

Vær opmærksom på tidsfristen

Der følger en klagevejledning med til kommunens svar på din ansøgning om hjemmehjælp. I klagevejledningen står, hvilke tidsfrister og krav din klage skal overholde.

Du skal især være opmærksom på tidsfristen. Som regel skal din klage over afgørelsen sendes inden en måned.

Sådan klager du over kvaliteten af hjemmehjælp

Modtager du allerede hjemmehjælp, kan du klage, hvis du er utilfreds med den hjælp, du får.

""Fx hvis du synes, at rengøringen er for sjusket, eller den personlige pleje er for ringe. Du skal sende din klage til lederen af det område i kommunen, der udfører hjemmehjælpen.

På kommunens hjemmeside kan du finde oplysninger om, hvem du skal sende din klage til.

Bliver hjemmehjælpen udført af en ekstern leverandør, opfordrer mange kommuner til, at klagen bliver sendt direkte til leverandøren.

Her vil det være en god idé, at du samtidig sender en kopi af klagen til kommunen, så kommunen er klar over, du klager over leverandøren.

 Læs om frit valg af leverandør i håndbogen ”Værd at vide” 

Føler du dig dårligt behandlet
Er du utilfreds med den måde, personalet opfører sig på, fx hvis du føler dig dårligt behandlet, kan du sende en klage til den forvaltning i kommunen, der har ansvaret for hjemmeplejen.

Du kan også sende din klage direkte til kommunens borgmester.

De fleste kommuner har en klagevejledning på deres hjemmeside, hvor du kan se, hvem du skal sende klagen til.

Det skal din klage indeholde

Der er ingen særlige krav til, hvad der skal stå i din klage, eller hvor lang den skal være. Der er heller ingen krav om, at du skal begrunde din klage. Du behøver blot at fortælle, hvad du er utilfreds med.

Din klage må gerne indeholde:

  • Dit navn
  • Adresse, telefonnummer og mailadresse
  • Dit cpr-nummer
  • Navnet på det område, du vil klage over - for eksempel hjemmeplejen i din kommune
  • Gerne sagsnummeret på sagen eller afgørelsen, du klager over.

Du kan vælge at klage mundtligt, hvis du foretrækker det. Så skal kommunen skrive din klage ned.

Vil du have hjælp til at klage

Du kan give fuldmagt til, at andre hjælper dig med at klage. Det kan for eksempel være et familiemedlem, et fagforbund eller en privat støtteperson.

Læs mere om fuldmagter og værgemål

Få rådgivning

Du er altid velkommen til at kontakte vores rådgivere, hvis du har brug for hjælp eller gode råd.

Kontakt Ældre Sagens Rådgivning

Sidst opdateret 02.11.2022