Søg på www.aeldresagen.dk
Logo

Hjemmehjælp

Din guide til hjemmehjælp

Få klippekort til mere hjemmehjælp

Kender du til klippekortsordningen?

Nogle kommuner tilbyder de hjemmehjælpsmodtagere, der i forvejen har meget hjemmehjælp, en halv times ekstra hjælp om ugen.

Det er op til kommunerne, om de vil tilbyde klippekortordning til svækkede ældre, som bor hjemme. 

Den ekstra tid kan bruges til alt fra at komme ud i den friske luft til at få ekstra rengøring ud i krogene.

Kontakt kommunen

Det er kun udvalgte hjemmehjælpsmodtagere, der kan få klippekortet, og man skal visiteres til ordningen for at få den ekstra hjælp.

Læs, hvordan du kan hjælpe ved visitationen

Kommunerne bestemmer, hvem der kan få et klippekort, og nogle kommuner tilbyder det ikke.

Du kan læse om de enkelte ordninger på kommunens hjemmeside. 

Klippekortordning omfatter plejehjem- og plejeboliger

Kommuner kan også tilbyde klippekort til plejehjemsbeboere.

Bestem selv over tiden

Et klip består af en halv times ekstra hjælp om ugen. Den enkelte hjemmehjælpsmodtager, eller beboer på plejehjem, bestemmer selv, hvad den ekstra tid skal bruges til.

Man behøver ikke at bruge en halv time hver uge. I stedet kan klippene spares op, så man har mere tid til det, man ønsker.

Læs mere om hjemmehjælp

Få rådgivning

Du er altid velkommen til at kontakte vores rådgivere, hvis du har brug for hjælp eller gode råd.

Kontakt Ældre Sagens Rådgivning

Sidst opdateret 02.02.2024