Hjemmehjælp

Din guide til hjemmehjælp

Få klippekort til mere hjemmehjælp

Kender du til klippekortsordningen?

 

De fleste kommuner tilbyder de hjemmehjælpsmodtagere, der i forvejen har meget hjemmehjælp, en halv times ekstra hjælp om ugen.

Det er op til kommunerne, om de vil tilbyde klippekortordning til svækkede ældre, som bor hjemme. 

Den ekstra tid kan bruges til alt fra at komme ud i den friske luft til at få ekstra rengøring ud i krogene.

Kontakt kommunen

Det er kun udvalgte hjemmehjælpsmodtagere, der kan få klippekortet, og man skal visiteres til ordningen for at få den ekstra hjælp.

Læs hvordan du kan hjælpe ved visitationen

Kommunerne bestemmer, hvem der kan få et klippekort, og nogle kommuner tilbyder det ikke.

Du kan læse om de enkelte ordninger på kommunens hjemmeside.

Find din kommune på borger.dk

Klippekortordning omfatter plejehjem- og plejeboliger

Kommuner kan også tilbyde klippekort til plejehjemsbeboere.

Bestem selv over tiden

Et klip består af en halv times ekstra hjælp om ugen. Den enkelte hjemmehjælpsmodtager, eller beboer på plejehjem, bestemmer selv, hvad den ekstra tid skal bruges til.

Man behøver ikke at bruge en halv time hver uge. I stedet kan klippene spares op, så man har mere tid til det, man ønsker.

Find din guide til hjemmehjælp her

Sidst opdateret 14.01.2021