Frit valg af leverandør

Sidst redigeret den 10.01.2019

Kommunen skal sikre, at modtagere af hjemmehjælp

  • kan vælge mellem to eller flere leverandører, hvoraf den ene leverandør kan være kommunen
  • eller kan modtage et fritvalgsbevis, hvis kommunen vælger at tilbyde det.

Mulighederne omfatter ikke beboere i plejehjem, plejeboliger el.lign.

Skift af leverandør
Man har ret til at skifte leverandør. Kommunen må ikke indføre begrænsninger for, hvor ofte man kan skifte. Dog er det kommunen, der fastsætter selve fristen for, hvornår man kan skifte leverandør.

Fritvalgsbevis
Hvis kommunen tilbyder et fritvalgsbevis, kan man selv finde en privat leverandør og indgå aftale om at få udført den hjælp, man er visiteret til af kommunen.

Man skal vælge et privat firma, der er momsregistreret og er registreret i Det Centrale Virksomhedsregister.

Hvis man bliver tilbudt et fritvalgsbevis, skal kommunen  vejlede om ordningen herunder, at det er hjemmehjælpsmodtageren selv, der skal informere firmaet om, hvor meget hjælp kommunen har udmålt, og hvilken pris hjælpen efter fritvalgsbeviset er fastsat til. Kommunen afregner med leverandøren.

Har man fået et fritvalgsbevis, kan man som udgangspunkt kun få udført den hjælp, der er truffet afgørelse om.

I særlige tilfælde kan kommunen beslutte, at man ikke kan tilbydes et fritvalgsbevis, hvis det vurderes, at man ikke er i stand til at håndtere dette som følge af f.eks. demens eller anden svækkelse.

Kommunen skal i stedet tilbyde kommunal hjemmehjælp og skal give en skriftlig begrundet afgørelse herom.

Kommunen kan i særlige tilfælde også fratage modtageren ret til at få hjælp via fritvalgsbeviset, hvis modtageren f.eks. ikke kan administrere ordningen. I så fald skal kommunen give modtageren en skriftlig begrundet afgørelse herom.

Indhold hentes