Frit valg af leverandør

Sidst redigeret den 15.01.2024

Kommunen skal sikre, at modtagere af hjemmehjælp

  • kan vælge mellem to eller flere leverandører, hvoraf den ene leverandør kan være kommunen
  • eller kan modtage et fritvalgsbevis, hvis kommunen vælger at tilbyde det.

Mulighederne omfatter ikke beboere i plejehjem, plejeboliger el.lign.

Skift af leverandør
Man har ret til at skifte leverandør, og der må ikke indføres begrænsninger for, hvor ofte man kan skifte. Kommunen kan dog fastsætte frist for, hvornår man kan skifte leverandør.

Fritvalgsbevis
Hvis kommunen tilbyder et fritvalgsbevis, kan man selv finde en privat leverandør og indgå aftale om at få udført den hjælp, man er visiteret til.

Man skal vælge et privat firma, der er momsregistreret og er registreret i Det Centrale Virksomhedsregister.

Kommunen skal vejlede om ordningen herunder, at det er modtageren selv, der skal informere firmaet om, hvor meget hjælp kommunen har udmålt, og hvilken pris hjælpen efter fritvalgsbeviset er fastsat til. Kommunen afregner med leverandøren.

Har man fået et fritvalgsbevis, kan man som udgangspunkt kun få udført den hjælp, der er truffet afgørelse om.

I særlige tilfælde kan kommunen beslutte, at man ikke tilbydes et fritvalgsbevis, hvis det vurderes, at man ikke er i stand til at håndtere dette, fx som følge af demens eller anden svækkelse.

Kommunen skal så i stedet tilbyde kommunal hjemmehjælp og give en skriftlig begrundet afgørelse herom.

Kommunen kan i særlige tilfælde også fratage modtageren ret til at få hjælp via fritvalgsbeviset, hvis modtageren fx ikke kan administrere ordningen. I så fald skal kommunen give modtageren en skriftlig begrundet afgørelse herom.

Indhold hentes