Søg på www.aeldresagen.dk
Logo

Hjemmehjælp

Din guide til hjemmehjælp

Afløsning og aflastning kan give pårørende et pusterum

Som pårørende kan du få aflastning eller afløsning gennem kommunen, så du kan få de pusterum, du har behov for.

Mange pårørende, der passer eller hjælper med pleje, er ikke klar over, at der er mulighed for at blive aflastet. Hvis du passer fx din ægtefælle eller dine forældre, oplever du måske, at det til tider kan være virkelig krævende. Det kan være hårdt – både psykisk og fysisk – at påtage sig sådan en opgave.

Har du brug for et pusterum af og til, hvor du kan foretage dig andre ting, skal kommunen hjælpe, så du kan få afløsning eller aflastning.

""Som pårørende kan man føle, at man svigter den, man hjælper, ved at søge kommunen om afløsning eller aflastning. Det er naturligt, men det er vigtigt at huske dig selv på, at pauser er afgørende for, at du kan bevare din mulighed for at hjælpe. Pauser og pusterum er gavnlige både for dig og for den, du hjælper.

Så du skal ikke holde dig tilbage fra at søge kommunen om afløsning eller aflastning, hvis du har brug for det.   

Afløsning i hjemmet

Du kan ansøge hos din kommune om at få afløsning i hjemmet af en medarbejder fra hjemmeplejen, som kan være sammen med din ægtefælle eller samlever, mens du er ude.

Personalet skal ikke løse praktiske opgaver, men skal fokusere på samværet med din ægtefælle eller samlever. Der er ikke et krav om, at man skal lave noget specielt sammen, så man kan fylde tiden ud med det, der føles vigtigt.

Du skal være opmærksom på, at kommunen kan opkræve betaling for denne hjælp.

Aflastning uden for hjemmet

Aflastning foregår udenfor hjemmet. Det kan være, hvis du skal på weekend eller ferie, og den du tager dig af ikke kan være alene. I det tilfælde kan kommunen tilbyde et midlertidigt ophold for den, du passer, udenfor hjemmet, mens du er væk.

Et aflastningsophold kan være ophold i daghjem eller dagcenter i dagtimerne eller som et døgnophold på plejehjem eller i plejebolig.

Der skal betales for et aflastningsophold

Du skal betale for mad, vask og leje af linned, når du er på et aflastningsophold. Prisen kan variere fra kommune til kommune.

Betalingen for et aflastningsophold må ikke være højere end, at der fortsat skal være råd til at betale de normale udgifter til den faste bolig.

Læs om afløsning og aflastning på www.borger.dk

Sådan søger du afløsning og aflastning
Du skal kontakte kommunen, hvis du vil søge om afløsning eller aflastning.

Kommunen vil tage stilling til, hvor meget hjælp du kan få ud fra en konkret vurdering. Kommunen ser også på, om andre tilbud kan dække dit behov for hjælp.

Spørgsmål

Du kan altid kontakte Ældre Sagens Rådgivning, hvis du er i tvivl om dine muligheder for aflastning og afløsning. Det er gratis at kontakte Rådgivningen, og du behøver ikke være medlem af Ældre Sagen.

Kontakt Rådgivningen

Læs mere om aflastning og afløsning i Ældre Sagens håndbog "Værd at vide"

Sidst opdateret 18.12.2023