Hjemmesygepleje

Sidst redigeret den 09.01.2018

Den sundhedspolitiske målsætning er, at patienter – ældre som yngre – så vidt muligt skal behandles uden indlæggelse på sygehus eller anden institution.

Den kommunale hjemmesygepleje (hjemmeplejen) er et vigtigt led til opfyldelse af målsætningen.

Gratis hjemmesygepleje ydes efter henvisning fra læge og omfatter personer, der opholder sig i kommunen.

Hjemmesygeplejen yder f.eks. sårpleje, hjælp til medicinering, pleje af døende i eget hjem, samt støtte og vejledning til den ældre og til pårørende.

Hjemmesygeplejen skal også yde en sundhedsfremmende og forebyggende indsats i kommunerne, og er et vigtigt bindeled mellem den ældre, sygehuset, praktiserende læge, de pårørende og socialforvaltningen.

Kommunen skal tilrettelægge hjemmesygeplejen, og har ansvaret for, at der ydes gratis hjemmesygepleje.

Kommunalbestyrelsen har det overordnede ansvar for hjemmesygeplejen, og skal føre tilsyn med, hvorledes opgaverne varetages.

Indhold hentes