Den sidste tid

Når døden og sorgen kommer tæt på

Sådan får du pleje på hospice

Et ophold på et hospice kan måske være en mulighed, hvis du – eller en du har tæt på – har en livstruende sygdom, og der ikke udsigt til helbredelse.

 

Et hospice er et sted, hvor uhelbredeligt syge og døende mennesker kan få hjælp med fysiske, psykiske, sociale og åndelige lidelser i forbindelse med deres sygdom.

De fleste kender hospice som et sted, man kun kommer til i den sidste levetid. Men der er også mulighed for et kortere aflastningsophold, hvor du bliver udskrevet igen. 

På et hospice er personalet specialuddannet i det man kalder for palliativ behandling. Gruppen af medarbejdere består af læger, sygeplejersker, sosu-assistenter, fysioterapeuter, præster, psykologer og socialrådgivere.

Der er ofte også frivillige, der hjælper med fx sociale aktiviteter.

Nogle steder er der også en musikterapeut eller zoneterapeut tilknyttet.

Både for den syge og den pårørende kan hospice være en god støtte og hjælp i en svær tid. På hospice aftaler I forløbet sammen med personalet. Her bliver der taget udgangspunkt i patientens ønsker og behov samt i de pårørendes resurser og ønsker. 

Sådan får man plads

Alle hospicer er omfattet af reglerne om frit sygehusvalg, og behandlingen er gratis. Det er jeres egen læge eller en læge på sygehuset, der indstiller til en plads. Der kan være ventetid. 

Der er nogle kriterier (visitationskriterier), man skal opfylde. Kriterierne varierer fra hospice til hospice, men generelt lægger et hospice vægt på: 

  • At man selv ønsker at komme på hospice.
  • At man har en uhelbredelig fremskreden sygdom, og behandlingen er afsluttet.
  • At man accepterer, at hjælpen på hospice er lindrende og ikke helbredende.
  • At man accepterer, at man ved bedring kan udskrives til eget hjem eller andet ophold.

Du kan henvende dig til det enkelte hospice eller besøge deres hjemmeside for at finde ud af de præcise kriterier.

Find hospice og læs mere om hospicer på Hospice Forum Danmarks hjemmeside.

Varigheden af et hospiceophold kan variere 
Under indlæggelse på hospice er der fokus på lindring af smerter og symptomer. Kommer patienten i en stabil og symptomfri fase, kan udskrivelse til eget hjem eller plejehjem komme på tale.

Det kan også ske, selv om indlæggelsen oprindeligt skete med henblik på at tilbringe den sidste tid på hospice.

For både den syge og de pårørende kan det komme som et chok at skulle vende hjem igen efter en tid i de trygge rammer, som et hospice tilbyder. Derfor kan det være en god idé at være forberedt på, at udskrivelse kan komme på tale, så det bliver nemmere at håndtere, hvis situationen skulle opstå.

Hospice bruges også til kortere ophold med henblik på at vende hjem igen. Et midlertidigt ophold kan hjælpe med symptomlindring eller til at aflaste den syge og familien.

Hjemmehospice

Nogle hospicer tilbyder såkaldt hjemmehospice. Det er et tilbud til mennesker, der ønsker at tilbringe den sidste tid i hjemmet eller gerne vil blive hjemme så længe som muligt.

Hensigten er at bringe omsorgen hjem til patienten for at supplere den indsats, der ydes af hjemmeplejen og den praktiserende læge.

Læs: Gode råd om den sidste tid hjemme

Læs også: Er du pårørende til en døende?

Spørgsmål & svar om den sidste tid

Hvad er palliation?

Den palliative indsats skal fremme livskvaliteten hos den døende og de pårørende, ved at forebygge og lindre lidelse forbundet med livstruende sygdom.

Smerter og andre problemer af både fysisk, psykosocial og åndelig art lindres gennem tidlig diagnosticering og umiddelbar vurdering og behandling.

Palliation er for alle mennesker med en livstruende sygdom. Ikke kun dem, der er ramt af kræft.

Den syges pårørende bliver inddraget i det palliative forløb; det gælder både forløb, der ender med helbredelse, og forløb der har døden som udgang.

For patienter, der nærmer sig døden, er målet med den palliative indsats en god afslutning på livet for både patienten selv og de pårørende. Og efter patientens død består den palliative indsats i at støtte de efterladte. Den palliative indsats fortsætter så længe der er behov for det — indtil patienten ikke længere er livstruende syg, eller, for personer, som ikke helbredes, indtil støtten til de efterladte er afsluttet.

Få information om palliation hos REHPA — Videncenter for Rehabilitering og Palliation

Sidst opdateret 09.09.2021

Mød andre pårørende

Netværk for alle os, der er pårørende

I Facebook-gruppen "Netværk for alle os, der er pårørende" kan du, som er tæt på en, der har brug for hjælp, dele viden og erfaringer med andre — pårørende til pårørende.