Søg på www.aeldresagen.dk
Logo

Den sidste tid

Når døden og sorgen kommer tæt på

Sådan kan du håndtere din sorg når din ægtefælle dør

Det er et stort tab at miste sin ægtefælle, og sorgen rammer de fleste af os. Men hvor hårdt sorgen rammer, hvordan den kommer til udtryk, og hvor længe den varer, er forskelligt fra person til person.

Når din ægtefælle dør, ændrer livet sig på flere måder. Du vil nok, ligesom de fleste der mister deres ægtefælle, opleve en smertefuld periode af savn og sorg

Du skal vænne dig til at livet vil se anderledes ud, og at din livskammerat gennem mange år ikke længere er der til det, I tidligere har været fælles om.

Samtidig kan oplevelsen af sorg svinge. Nogle dage kan du være fortvivlet og synes at livet er meningsløst. Mens du andre dage kan opleve pauser fra sorgen, hvor dine tanker for en stund er optaget af noget andet. Med tiden kan du opleve, at du har flere og længere perioder, hvor sorgen ikke fylder lige så meget.

Men husk, at sorgen kan se anderledes ud fra person til person, og at der ikke er nogen rigtig eller forkert måde at sørge på.

Læs også: Er du pårørende til en døende

Minderne giver en pause

Måske vil du prøve at finde en måde, du kan bevare et levende minde af din afdøde ægtefælle. Og faktisk giver det god mening at bevare minderne.

For når du mindes din ægtefælle, og når du genoplever hans eller hendes nærvær, får du mulighed for at dele sorgen op i mindre bidder. Og når du lader dig opsluge af minderne, kan du få en pause fra at forholde dig til det nye liv og de nye opgaver, der kan føles overvældende.  

En ny tilværelse

Udover at blive ramt af sorg, vil du også møde en række forandringer, som tabet fører med sig. Du skal vænne dig til en række nye opgaver i dit liv, og du skal vænne dig til en ny identitet som enlig.

Måske har din ægtefælle været den aktive i køkkenet eller ordnet pengesagerne og kørt bilen. Det kan være skræmmende eller overvældende pludselig at skulle klare mange nye opgaver.

Hold pauser fra sorgen

Ligesom du gennem minderne kan få en pause fra alt det nye, der kan virke overvældende, kan de praktiske opgaver i din nye hverdag også give dig en pause fra sorgens følelser.

At gøre noget aktivt kan aflede dine tanker. At være sammen med andre kan også hjælpe dig, når sorgen tynger.

Nogle efterladte fortæller, at de – til deres overraskelse – i flere timer ikke havde tænkt på deres afdøde ægtefælle, mens de var sammen med venner. Og de fortæller, at de ligefrem kunne le og more sig, i den tid de var sammen med andre.

Ny forståelse af sorg

Vores forståelse af sorg er ændret. Indtil for nylig havde man den opfattelse, at sorg opleves nogenlunde ens for alle mennesker. Man delte sorgen op i fire sorgfaser: chok, reaktion, bearbejdning og nyorientering. Og disse faser blev betragtet som en fremadskridende proces, alle skulle igennem.

Men sorg forløber ikke éns for alle mennesker. Sorgen kommer og går som bølgeskvulp. Den følger ikke nogle faste stadier, eller et forløb, der er éns for alle. Enhver sorg er derfor sin egen.

I bogen "Sorg — når ægtefællen dør" af Jorit Tellervo, REHPA — Videnscenter for Rehabilitering og Palliation, kan du læse om den nye måde at forholde sig til sorg.

Bogen henvender sig til alle, der har brug for, eller lyst til at vide mere om sorg og sorgstøtte, når ægtefællen dør. Bogen er inddelt i to dele. Første del handler om sorg, og anden del handler om sorgstøtte.

Læs e-bogen "Sorg – når ægtefællen dør" på www.rehpa.dk 

Sorgen bevæger sig i to spor

Den nye måde at forstå sorg på kaldes for ”tosporsmodellen”. Din sorg bevæger sig mellem tabssporet (fortid og nutid), og det genoprettende spor (nutid og fremtid).

Tabssporet handler om at håndtere sorgens smerte – om savn, minder og længsel efter den afdøde.

Det andet spor, det genoprettende spor, handler om at håndtere din nye hverdag, hvor du som efterladt skal gøre nye ting, får nye roller og skaber dig en ny identitet.

Sorgen bevæger sig mellem de to spor hele tiden. I det ene øjeblik vil du være optaget af sorgen og i det næste af din nye hverdag. På den måde bruger du sorgen, til at finde på plads i det forandrede liv.

Hvor længe må man sørge?

Mange ældre oplever en følelse af, at deres sorg ikke må trække ud, fordi døden og adskillelsen i den alder bliver betragtet som noget forventeligt. Der kan også være en forestilling i omgivelserne om, at ”sorgen nok ikke er så slem”, når man er kommet op i alderen.

På den måde risikerer man at overse sorgen eller bidrage til undertrykkelse af den. Det betyder at mange ældre efterladte bliver ensomme med deres sorg.

Har du mistet din ægtefælle, er det ikke unormalt, hvis du oplever, at sorgen ikke går over. Du kan blive overvældet af sorgens følelser mange år efter tabet. 

Måske bliver du overvældet af minder ved familiebegivenheder eller ved gensyn med bestemte steder. Du kan også opleve, at du genoplever sorgen ved almindelige dagligdags gøremål. Du kan mærke sorgens følelser, men nu fra et nyt ståsted i livet.

For de fleste mennesker kommer der sjældent et tidspunkt, hvor man siger: ”Nu er det overstået, nu er jeg færdig med at sørge.” For efter tabet af et menneske, som har haft stor betydning for dig, vil sorgen nogle gange være i forgrunden og andre gange i baggrunden af dine tanker og følelser.

Når sorgen sidder fast

Hos nogle efterladte bliver sorgen ved med at være ubærlig. Hvis du har det sådan, bliver du måske ved med at opleve et voldsomt savn eller længsel efter din afdøde ægtefælle. Og måske orker du ikke nødvendige gøremål i din hverdag, eller du trækker dig fra sociale sammenhænge.

Symptomer på kompliceret sorg er meget forskellige. Måske har du svært ved at acceptere dødsfaldet. Savnet og længslen efter din ægtefælle kan være konstant tilstede. Du kan fx opleve:

  • Voldsomme følelsesudbrud
  • Stærk vrede
  • Irritation
  • Skyldfølelse og angst
  • Tab af appetit
  • Problemer med at sove eller komme ud af sengen

Du kan også opleve, at du trækker dig væk fra venner og familie og at du bruger meget tid alene.

Hvis sorgen sidder fast, bør du få hjælp.

Psykologsamtaler

Hvis din sorg er uændret smertefuld længere end et halvt år efter din ægtefælles død, kan din sorg være blevet kompliceret, og det vil hjælpe dig at søge professionel behandling. Du bør da kontakte din læge, der kan hjælpe dig med en henvisning til den rette behandling, fx behandling hos en psykolog.

Du skal være opmærksom på, at en henvisning normalt ikke kan udstedes senere end seks måneder efter den begivenhed, der er årsag til henvisningen. Men i særlige tilfælde kan tidsfristen udvides til 12 måneder.

Det Nationale Sorgcenter i Odense og København tilbyder gratis psykologisk behandling til efterladte over 65 år med en kompliceret sorgreaktion.

Læs mere om ordningen på www.sorgcenter.dk

Er du borger i Aarhus eller Københavns Kommune, der bor på plejehjem, eller er visiteret til hjemmepleje, sygepleje, træning eller lignende kan du få gratis psykologsamtale.

Kontakt din kommune for at høre, hvilke muligheder du har for psykologhjælp. 

Læs om tilskud til psykologbehandling i håndbogen "Værd at vide"

Sorggrupper

Du kan også deltage i en sorggruppe, hvor du mødes med andre i samme situation. Formålet med sorggrupper er, at man i gruppen hjælpes ad med at tackle de mange udfordringer, der opstår efter dødsfaldet.

Sorggrupper findes i kommunalt regi, og mange selvhjælpscentre har sorggrupper, ligesom Ældre Sagen tilbyder sorggrupper. Prøv at undersøge mulighederne lokalt i din kommune.

Det Nationale Sorgcenter, REHPA — Videnscenter for Rehabilitering og Palliation, Kræftens Bekæmpelse og Folkekirken har i samarbejde udviklet Sorgvejviseren — en vejviser over gratis sorggrupper i hele landet.

Hvis du besøger siden, kan du søge tilbud om sorgstøtte, der findes nær dig.

Se Sorgvejviseren på www.sorgvejviser.dk

Flere af Ældre Sagens lokalafdelinger har sorg- og livsmodsgrupper. Kontakt din lokalafdeling for at høre til deres tilbud.

Læs om sorg- og livsmodsgrupper

Find Ældre Sagens lokalafdelinger her

Du kan også ringe til Sorglinjen, hvor du kan tale eller skrive med en frivillig, der selv har mistet en nærtstående.

Læs om Sorglinjens tilbud på www.sorgcenter.dk

Forebyggende hjemmebesøg

Alle kommuner er – fra januar 2016 – forpligtet til at tilbyde forebyggende hjemmebesøg til ældre over 65 år, der er i en særlig vanskelig livssituation. Det gælder f.eks. ældre, som har mistet en ægtefælle.

Kontakt det team, der forestår de forebyggende hjemmebesøg i din kommune. Spørg om de har mulighed for at besøge dig. Medarbejderne i teamet har kendskab til aktiviteter i dit lokalområde, som du kan have glæde af, fx dagcentertilbud, og tilbud i de frivillige organisationers regi, fx Ældre Sagen.

Viden om sorg

Du kan finde muligheder for sorgstøtte, læse om sorg sent i livet og mulighederne for hjælp på Det Nationale Sorgcenters hjemmeside.

Læs mere på Det Nationale Sorgcenters hjemmeside www.sorgcenter.dk

Viden om sorg

Du kan finde muligheder for sorgstøtte, læse om den nye sorgforståelse (tosporsmodellen) og læse personlige fortællinger om at miste sin ægtefælle på REHPA — Videnscenter for Rehabilitering og Palliations hjemmeside.
Læs mere på www.rehpa.dk

Sidst opdateret 18.12.2023