Folkepension

Sådan kommer du godt på folkepension

Undgå modregning som ny folkepensionist

Du risikerer at få beskåret din folkepension, hvis du får feriepenge udbetalt, efter du er blevet pensionist

Du risikerer at få beskåret din folkepension, hvis du får dine feriepenge udbetalt i din første måned som folkepensionist.

Problemet skyldes en ændring i lov om social pension fra 2015.

Sådan opstår problemet

Problemet opstår, hvis din arbejdsgiver udbetaler resten af dine feriepenge, efter du er blevet folkepensionist.

For så bliver pengene nemlig automatisk registreret som en ekstra indtægt ud over folkepensionen, og derfor bliver de modregnet i din folkepension.

Hvis udbetalingen sker før overgangen til folkepension, er der ingen problemer.

Sådan gør du

Du skal selv være opmærksom inden din første udbetaling af folkepension.

Bed din arbejdsgiver om at udbetale alle feriepenge og andet tilgodehavende inden udgangen af den måned, du fratræder. 

Du skal dog være opmærksom på, at hvis din ægtefælle eller samlever allerede er på folkepension, kan du ikke undgå, at dine feriepenge indgår i din partners beregning. 

Hvis du ved en fejl først har fået udbetalt dine feriepenge fra din tidligere arbejdsgiver, efter du er gået på folkepension, og det medfører modregning i folkepensionen, kan fejlen rettes.

Det kan ske ved at du overfor Udbetaling Danmark dokumenterer, at den indkomst, der er blevet modregnet i din folkepension er feriegodtgørelse, fra et ansættelsesforhold, hvor du er fratrådt før overgangen til pension. 

Det skriver beskæftigelsesministeren i et brev til Folketingets beskæftigelsesudvalg fra 7. maj 2018.

Eventuel modregning af feriepenge kan afhænge af, hvornår på året du går på folkepension. Hvis du går på folkepension tidligt på året, vil du ofte ikke mærke nogen modregning.

Læs mere om folkepension

Efterlønsbidrag tilbage

Hvis du ikke har benyttet efterlønsordningen, modtaget fleksydelse, fået udbetalt efterløn eller optjent skattefri præmie, har du ret til at få de indbetalte bidrag tilbagebetalt. Både efterlønsbidrag og fleksydelsesbidrag. De beløb indgår ikke i beregningen af din folkepension.

Læs mere om efterløn

Datoen gør en forskel

Der er stor forskel på, hvor meget du mister, afhængigt af hvornår du bliver folkepensionist.

Bliver du pensionist tidligt på året, kan du bruge dit fradrag, og derfor mister du ingen eller få penge. Går du derimod på pension i slutningen af året, kan du miste mere.

Sidst opdateret 29.05.2018