Folkepension

Sådan kommer du godt på folkepension

Se de gældende satser for folkepension 2019 og få svar på, hvordan du kommer godt på folkepension, når du når pensionsalderen.

Undgå modregning som ny folkepensionist

Du risikerer at få beskåret din folkepension, hvis du får feriepenge udbetalt, efter du er blevet pensionist

Du risikerer at få beskåret din folkepension, hvis du får dine feriepenge udbetalt i din første måned som folkepensionist.

Problemet skyldes en ændring i lov om social pension fra 2015.

Sådan opstår problemet

Problemet opstår, hvis din arbejdsgiver udbetaler resten af dine feriepenge for sent, dvs. efter du er blevet folkepensionist.

For så bliver pengene nemlig automatisk registreret som en ekstra indtægt ud over folkepensionen, og derfor bliver de modregnet i din folkepension.

Hvis udbetalingen sker før overgangen til folkepension, er der ingen problemer.

Sådan gør du

Du skal selv være opmærksom inden din første udbetaling af folkepension.

Bed din arbejdsgiver om at udbetale alle feriepenge og andet tilgodehavende inden udgangen af den måned, du fratræder. Det er en ret, du har.

Du skal dog være opmærksom på, at hvis din ægtefælle eller samlever allerede er på folkepension, kan du ikke undgå, at dine feriepenge indgår i din partners beregning. 

Hvis du ved en fejl først har fået udbetalt dine feriepenge fra din tidligere arbejdsgiver, efter du er gået på folkepension, og det medfører modregning i folkepensionen, kan fejlen rettes.

Det kan ske ved at du overfor Udbetaling Danmark dokumenterer, at den indkomst, der er blevet modregnet i din folkepension er feriegodtgørelse, fra et ansættelsesforhold, hvor du er fratrådt før overgangen til pension. 

Det skriver beskæftigelsesministeren i et brev til Folketingets beskæftigelsesudvalg fra 7. maj 2018. 

Læs mere om folkepension

Efterlønsbidrag tilbage

Hvis du ikke har benyttet efterlønsordningen, modtaget fleksydelse, fået udbetalt efterløn eller optjent skattefri præmie, har du ret til at få de indbetalte bidrag tilbagebetalt. Både efterlønsbidrag og fleksydelsesbidrag. De beløb indgår ikke i beregningen af din folkepension.

Læs mere om efterløn

Sidst opdateret 13.11.2018