Ansøgning

Sidst redigeret den 14.01.2020

Folkepensionen udbetales ikke automatisk, med mindre man overgår fra førtidspension. Man skal i så fald huske at oplyse Udbetaling Danmark, hvis man får ændringer i de indtægter man får udover pensionen.

Man kan søge op til et halvt år inden man når folkepensionsalderen.

Folkepension skal søges digitalt på www.borger.dk/folkepension med NemID. Man kan henvende sig i Borgerservice og få hjælp hertil. Eller man kan søge om at blive undtaget for digital selvbetjening og i stedet få udleveret et ansøgningsskema.

Hvis man søger pensionen inden den 10. i den femte måned, efter man har nået folkepensionsalderen, kan man få folkepension med tilbagevirkende kraft.  Søger man senere, vil man først kunne få folkepension fra den første i måneden, efter man har søgt.

Nogle ydelser, der hænger sammen med folkepension, kan ikke udbetales med tilbagevirkende kraft. Det gælder bl.a. helbredstillæg og personlige tillæg. Disse tillæg kan man først få, når man har søgt folkepension.

Det er vigtigt, at man i ansøgningen oplyser nøjagtigt om de indtægter, man forventer at få ud over folkepensionen. Udbetaling Danmark har ikke disse oplysninger på forhånd.

Skal man starte med at få folkepension fra 1. januar, vil pensionen blive beregnet ud fra forskudsopgørelsen hos SKAT. Så husk at holde forskudsopgørelsen opdateret.

Hvis man fortsætter med at arbejde efter man har nået folkepensionsalderen, kan man vente med at få folkepension, så længe man arbejder. Dog højst 10 år. Man får derved en højere folkepension, når man stopper med at arbejde. Se afsnit Opsat folkepension.

Har man boet i udlandet kan Udbetaling Danmark hjælpe med at søge alderspension fra det pågældende land, hvis man har optjent pensionsret der. Det gælder, hvis det er et EU/EØS land eller et land, Danmark har indgået en aftale (konvention) med.

Søger man pension fra lande udenfor EU/EØS eller 'konventionslande', skal man selv henvende sig til pågældende land.

Kontakt evt.:

Udbetaling Danmark, Udenlandsk Pension
tlf. 70 12 80 54
intpension@atp.dk

Indhold hentes