Ansøgning

Sidst redigeret den 15.01.2024

Folkepensionen udbetales ikke automatisk, se dog nedenfor om overgang fra førtidspension o.a.

Den skal søges digitalt på www.borger.dk/folkepension med MitID. Man kan bestille tid i Borgerservice og få hjælp hertil. Man kan også søge om at blive undtaget for digital selvbetjening og i stedet få udleveret et ansøgningsskema. Dette foregår også i Borgerservice.

Man kan søge op til et halvt år, inden man når folkepensionsalderen. 

Hvis man søger pensionen inden den 10. i den femte måned, efter man har nået folkepensionsalderen, kan man få folkepension med tilbagevirkende kraft. Søger man senere, vil man først kunne få folkepension fra den første i måneden, efter man har søgt. 

Overgår man til folkepension fra førtidspension, seniorpension eller Tidlig pension, skal man ikke ansøge. Man skal dog huske at oplyse til Udbetaling Danmark, hvis der er ændringer i de indtægter, man har udover folkepensionen. 

Nogle ydelser, der hænger sammen med folkepension, kan ikke udbetales med tilbagevirkende kraft. Det gælder bl.a. helbredstillæg og personlige tillæg. Disse tillæg kan først søges, når man har søgt folkepension.

Det er vigtigt, at man i ansøgningen om folkepension oplyser nøjagtigt, om de indtægter man forventer at få ud over folkepensionen, f.eks ATP, livrente og ratepension. Udbetaling Danmark har ikke disse oplysninger.

Modtager man boligstøtte, skal man også give besked til Udbetaling Danmark, Boligstøtte, om eventuelle ændringer i indkomsten.

Starter man med at få folkepension fra 1. januar beregnes pensionen ud fra forskudsopgørelsen hos SKAT. Så husk at holde forskudsopgørelsen opdateret.

Hvis man fortsætter med at arbejde, efter man har nået folkepensionsalderen, bliver denne indtægt ikke længere modregnet i folkepensionen. Man kan også vente med at få sin folkepension, så længe man arbejder. Dog højst i 10 år. Man vil derved få en højere folkepension, når man stopper med at arbejde. Se afsnittet Opsat folkepension

Bopæl i udlandet
Har man boet i udlandet, kan Udbetaling Danmark hjælpe med at søge alderspension fra det pågældende land, hvis man har optjent pensions ret der. Det gælder, hvis det er et EU/EØS-land eller et land, som Danmark har indgået en aftale (konvention) med. 

Søger man pension fra lande udenfor EU/EØS, Schweiz, Storbritannien eller 'konventionslande', skal man selv henvende sig til pågældende land. 

Kontakt evt.:
Udbetaling Danmark, Udenlandsk Pension
tlf. 70 12 80 54
intpension@atp.dk

Indhold hentes