Pårørende

Få støtte og hjælp som pårørende

Gode råd til pårørende der arbejder

FÅ GODE RÅD TIL, HVORDAN DIT ARBEJDSLIV KAN FUNGERE SAMTIDIG MED, AT DU HJÆLPER.

 

Det kan være udfordrende at passe sit arbejde samtidig med, at man ved siden af tager sig af en syg ægtefælle eller forælder.

Undersøgelser, som Ældre Sagen har fået foretaget, viser, at erhvervsaktive pårørende ofte er stressede, og at de mange hjælpeopgaver kan påvirke arbejdslivet negativt.

Ældre Sagens rådgivere giver i artiklen her deres bud på, hvordan du kan få arbejdslivet og rollen som pårørende til at hænge bedre sammen — i en situation som ofte er meget krævende.     

Hav vigtig information på lommen

Når du er den tætteste kontaktperson til en, der er syg eller på anden måde svækket, er det en god idé at være forberedt på at skulle håndtere opkald fra læger eller plejepersonale på alle tidspunkter af døgnet – også når du er på arbejde.

Du kan få kommunikationen og processen til at glide lettere og mere effektivt, hvis du har vigtige informationer, om den du er pårørende til, med dig.

Hav altid vigtige oplysninger med dig:

  • CPR-nummer
  • Kontaktinformation på læge
  • Kontaktinformation til speciallæge
  • Kontaktinformation på kontaktpersonen i hjemmeplejen/plejehjem
  • Liste over vigtig medicin

Læs artiklen: God dialog med læge, kommune og personale

Tag en samtale med din arbejdsgiver

For mange mennesker er privatliv og arbejdsliv adskilt. Men som pårørende til en syg eller svækket kan det være godt at fortælle din leder eller chef om situationen på hjemmefronten.

Det giver din chef mulighed for at udvise forståelse og mulighed for, at I sammen måske kan lave nogle aftaler for den kommende tid. Det gør det lettere for dig at få tingene til at hænge sammen. 

Det kan give ro at have klare aftaler om situationer, hvor du fx bliver ringet op af hjemmeplejen eller læge og pludselig skal træde til.

Det kan også være rart med aftaler om, hvordan du skal forholde dig, hvis du skal deltage i lægebesøg, der ligger i arbejdstiden.

Hvis du er i tvivl om, hvordan du skal gå til din leder, kan du tage en samtale med din tillidsrepræsentant eller lignende først.

Vær åben om arbejdspres og familiepres

Når din arbejdsgiver først kender til situationen, er det godt løbende at have samtaler om, hvordan det går.

Under samtalerne kan du give en status på samspillet mellem dine arbejdsopgaver og situationen på hjemmefronten. Det kan være, at du i nogle perioder ikke kan magte nye arbejdsopgaver eller har behov for opgaver med større fleksibilitet.

Samtalerne kan lette på det stressniveau, som du måske i forvejen oplever, fordi du skal klare så mange ekstra opgaver i hverdagen. 

Find hjælp hos en patientforening

Når I som familie bliver ramt af alvorlig sygdom, kan det for nogle være en god idé at søge information om den specifikke sygdom.

Selvom to sygdomsforløb ikke er ens, kan viden om sygdommen hjælpe dig i samtalerne med din arbejdsgiver, så de bedre kan forstå situationens alvor.

I Danmark er der mange forskellige patientforeninger, der rådgiver om specifikke sygdomme.

Se listen over patientforeninger i Danmark

Nogle pårørende må gå ned i arbejdstid

Mange pårørende må gå ned i arbejdstid eller helt forlade arbejdsmarkedet, fordi de hjælper en ægtefælle eller en forælder. Det kan have økonomiske konsekvenser, og det er vigtigt med en grundig overvejelse af, hvordan din eller jeres økonomi kan hænge sammen, hvis du vil gå ned i tid.

Kontakt Ældre Sagens rådgivning og få hjælp til dine spørgsmålHusk at der er mange forskellige måder at gå ned i tid på. Nogle har fx behov for at gå tidligere fra arbejdet, så der er mere tid om eftermiddagen. For andre fungerer det bedre at holde en ugentlig fridag, hvor alle de praktiske opgaver kan klares på én gang.

Mærk efter og gør dig klart, hvilken løsning der er bedst for dig. Undersøg om du har mulighed for flextid eller kan indrette din arbejdstid på en anden måde. Tænk også over, om din arbejdsplads eller dine kollegaer faktisk giver dig dét pusterum i hverdagen, der giver ekstra energi. 

Du kan søge rådgivning om at gå ned i tid forskellige steder. Fx i din bank, A-kasse og i Ældre Sagens rådgivning.

Bliv ansat som hjælper

Hvis din ægtefælle eller forældre er visiteret til hjemmehjælp i form af personlig eller praktisk hjælp, er der også mulighed for, at du kan blive udpeget til at udføre opgaverne.

Det betyder, at du fx kan vælge at gå ned i arbejdstid og i stedet blive ansat som hjemmehjælper 10 timer om ugen.

Læs mere i håndbogen ”Værd at vide” om personlig udvalgt hjælper

Afløsning og aflastningsophold

Du kan også overveje at søge et af kommunens afløsning- eller aflastningstilbud, hvis sygdom fylder meget i jeres hverdag.

Afløsning er et tilbud, du som pårørende kan benytte, hvis du har brug for, at en anden tager over, imens du selv får et pusterum og laver noget andet. Afløsningen sker i hjemmet, og det er typisk kommunens plejepersonale, der står for afløsningen.

Aflastning er for den person, der er syg eller svækket. Aflastning foregår ikke i hjemmet. Det kan fx være et aflastningstilbud på et dagcenter eller plejehjem eller et ophold på et rehabiliteringssted. 

Du skal ansøge kommunen om både afløsning og aflastning.

Læs mere i håndbogen ”Værd at vide” om aflastning og afløsning

Få omsorgsorlov

Du kan blive ansat af kommunen med løn i op til seks måneder, hvis du ønsker at passe en handicappet eller alvorligt syg ægtefælle eller forældre. Perioden kan forlænges op til tre måneder. 

Det er en betingelse, at alternativet til pasning i hjemmet er døgnophold uden for hjemmet eller at plejebehovet svarer til et fuldtidsarbejde. 

Det er også en betingelse, at der er enighed mellem den syge og dig om at etablere ordningen. Det er kommunen, der i sidste ende vurderer og afgør, om du kan få omsorgsorlov.

Gode råd om pasningsorlov

Husk dig selv midt i alt det andet

Det er som regel nemmere sagt end gjort, men det er vigtigt, du prioriterer at passe godt på dig selv, mens du hjælper din syge ægtefælle, forælder eller lignende. Tag imod hjælp og undervurder ikke, den opgave du påtager dig. 

Få 10 tips til hverdagen som pårørende

 

Mød andre pårørende

Netværk for alle os, der er pårørende

I Facebook-gruppen "Netværk for alle os, der er pårørende" kan du, som er tæt på en, der har brug for hjælp, dele viden og erfaringer med andre — pårørende til pårørende.

Sidst opdateret 03.02.2021