Personligt udvalgt hjælper

Sidst redigeret den 09.01.2018

Er man visiteret til personlig eller praktisk hjælp, kan man selv udpege en person til at udføre opgaverne. Der er ingen begrænsninger for, hvem der kan udpeges, når blot personen opfylder kommunens krav.

Kommunen skal godkende hjælperen, stå for ansættelsen, give en detaljeret skriftlig aftale om indhold, omfang og udførelse af opgaverne samt aflønning.

Kommunen skal også sørge for, at der ydes hjælp i tilfælde af hjælpers sygdom og fravær.

Kommunen er arbejdsgiver, derfor kan man ikke benytte et privat firma til at udføre hjælpen.

Eksempel En kvinde bliver ramt af alvorlig sygdom og bliver stærkt plejekrævende. Ægtefællen er i arbejde, men vælger at gå ned i arbejdstid og bliver samtidig ansat som hjemmehjælper for sin hustru 10 timer om ugen.

Indhold hentes