Aflastningsophold og afløsning

Sidst redigeret den 15.01.2024

Kommunen skal sørge for tilbud om afløsning eller aflastning til ægtefælle eller andre nære pårørende, der passer en person med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne.

Afløsning gives i hjemmet, og kommunen kan opkræve betaling for denne ydelse.

Aflastning gives uden for hjemmet, fx i en plejebolig/aflastningsbolig, hvor varigheden af opholdet afhænger af formålet. Det kan være tilbagevendende weekendophold, ferieophold, ophold af både kortere varighed og op til flere måneders varighed.

Der skal betales for aflastningsophold til dækning af mad, vask og leje af linned. Prisen kan variere fra kommune til kommune.

Beregning af egenbetaling skal foretages på grundlag af modtagerens og evt. ægtefælles indkomstgrundlag. Der skal således altid foretages en individuel vurdering i forhold til egenbetalingen.

Betaling for aflastningsophold må ikke være højere end, at man kan bevare et beløb til dækning af husleje og andre udgifter for at kunne opretholde sin faste bolig.

Der ydes som udgangspunkt ikke kørsel til et aflastningsophold.

Indhold hentes