Søg på www.aeldresagen.dk
Logo

Hjemmehjælp

Hjemmehjælp der passer til den enkeltes behov

Der skal altid være mulighed for god og velfungerende hjælp og pleje – med udgangspunkt i den enkeltes behov.

Hjemmehjælp er en afgørende og uundværlig del af dagligdagen, når man som svækket ældre ikke længere kan klare sig selv.

Det kan være som hjælp til praktiske opgaver som rengøring, det kan være social omsorg eller det kan være hjælp til bad og personlig pleje.

Hjemmehjælpen er med til at sikre, at alle danskere kan leve et trygt og værdigt liv. Hele livet.

Læs også: Livskvaliteten er faldet blandt modtagere af hjemmehjælp

Ældre Sagen foreslår

  • Ældre, der har behov for hjælp, skal, i langt højere grad end i dag, inddrages i hvordan, hvornår og til hvad hjælpen skal gives.
  • Medarbejdere skal have større ansvar for det daglige arbejde og organiseres på en måde, der fremmer gode relationer, dvs. selvstyrende teams.
  • Fokus på gode relationer mellem svækkede ældre og personalet samt kontinuitet i, hvem der kommer i hjemmet. Hjemmehjælpsmodtagere er mennesker, ikke opgaver.
  • Entydigt ledelsesmæssigt fokus på kerneopgaven – dvs. plejen. Lederne skal være synlige blandt medarbejdere og hjemmehjælpsmodtagere.
  • Aktivt og inddragende samarbejde med pårørende og bedre støtte til pårørende.
  • Opgør med den nuværende kommunale visitationsmodel – fx forsøg med selvvisitation.

Velfærdssamfundet skal træde til

Hjemmehjælpen er en af grundpillerne i det danske velfærdssamfund.

""Vi betaler skat hele livet ud fra en forudsætning om, at velfærdssamfundet træder til, hvis vi får brug for hjælp til at klare os.

Hjemmehjælp til svækkede ældre er en central del af den forståelse. Sådan skal det blive ved at være.

Læs også: Bevar hjemmehjælp til svækkede ældre

Behov for mere hjælp

Det går den forkerte vej for hjemmehjælpen. Antallet af hjemmehjælpstimer er i perioden 2008 - 2021 svundet ind med cirka 7 millioner timer årligt på landsplan.

Antallet af 65+ årige, som får hjemmehjælp i eget hjem, og antallet af hjemmehjælpstimer til denne gruppe er i dag markant lavere end tidligere. Dette til trods for, at der er kommet langt flere 65+ årige.

Ældre Sagen har i 2019 dokumenteret, at 73.000 ældre i eget hjem ikke før hjemmehjælp trods behov for det.

Samlet set giver det et billede af, at vi som velfærdssamfund i stadig stigende grad ikke tilbyder den hjælp til svækkede ældre, som de har behov for. 

Selvbestemmelse er en hjørnesten

Ældre Sagen arbejder for, at svækkede ældre skal have den hjemmehjælp, de har behov for.

For Ældre Sagen er det afgørende, at hjemmehjælpen tager udgangspunkt i det enkelte menneskes behov og samlede livssituation. Hjemmehjælp skal have den ældres selvbestemmelse i centrum.

Læs synspunktet: Ældre skal bestemme over egen hjælp

 

Sidst opdateret 13.03.2024