Søg på www.aeldresagen.dk
Logo

Døden

Alle har ret til en værdig afslutning på livet

Mangel på hospicepladser

Igennem de seneste 25 år er kapaciteten af den specialiserede palliative indsats øget.

Siden det første hospice blev etableret i Danmark i 1992, er der etableret 55 specialiserede palliative enheder i Danmark; heraf 20 hospicer, 9 specialiserede palliative afdelinger og 26 palliative teams, hvoraf 22 er tilknyttet et hospital og 4 et hospice.

I dag er der i alt 257 pladser på hospicer i Danmark fordelt på 20 hospice.

  • 68 pladser i Region Hovedstaden
  • 63 pladser i Region Midtjylland
  • 24 pladser i Region Nordjylland
  • 42 pladser i Region Sjælland
  • 60 pladser i Region Syddanmark

Kilde: Hospice Forum Danmark

Læs Synspunkt Basale palliative indsatser skal bredes ud

Stort behov for flere pladser
Trods den øgede kapacitet lever Danmark fortsat ikke op til de behovsestimater, som European Association for Palliative Care (EAPC) foreslår. I Danmark er der i alt 338 specialiserede palliative sengepladser (antal sengepladser på hospicer og palliative afdelinger).

Ifølge EAPC burde der i Danmark dog være etableret 550 sengepladser til alle typer patienter med livstruende sygdomme, inklusive estimeret 440 sengepladser til kræftpatienter.

Der mangler således over 200 pladser.

Større efterspørgsel
Årsopgørelser for Dansk Palliativ Database viser, at det langt overvejende er kræftpatienter, som henvises og tilbydes specialiseret palliativ pleje og omsorg, som gives på blandt andet hospice.

Cirka 90 pct. af indsatserne går til kræftpatienter på trods af, at mange patienter med andre livstruende sygdomme end kræft også har behov for en specialiseret indsats.

Samtidigt stiger efterspørgslen og behovet hos andre patientgrupper.

En undersøgelse fra Videncenter for Rehabilitering og Palliation viser, at 27 pct. af danskerne ønsker, at dø på hospice.

I Sundhedsstyrelsens anbefalinger for den palliative indsats fremgår det både i 2011 og i 2017, at alle patienter med livstruende sygdomme, og ikke kun patienter med kræftsygdomme, kan have behov for en palliativ indsats. Det øger presset på de specialiserede indsatser, herunder behovet for flere hospicepladser.

Læs også: Mange ældre får ikke palliativ pleje

Midler til flere pladser
Regeringen og satspuljepartierne har afsat 5 mio. årligt i perioden 2017-2020 til etablering og drift af 6 nye pladser. Disse er etableret og indgår i de 257 hospicepladser.

Sidst opdateret 16.04.2024