Søg på www.aeldresagen.dk
Logo

Forslag om en forhøjelse af folkepensionen og andre offentlige overførsler

Ældre Sagen har d. 23. marts 2022 sendt brev til beskæftigelsesministeren med forslag om en ekstraordinær regulering af forsørgelsesydelser på 3,5 pct. i 2022

Inflationen er på det højeste niveau i mere end 30 år. Det er i høj grad prisstigninger på fødevarer og energi, der øger inflationen. Det rammer dem med lav indkomst hårdt – særligt pensionister og andre, som ikke har mulighed for at øge deres indkomst.

Ældre Sagen får i disse dage et overvældende antal henvendelser fra bekymrede og utrygge pensionister, som ikke kan få deres økonomi til at slå til på grund af de stigende priser.

Aftalen om en varmecheck var god, men det er meget problematisk, at checken først kan udbetales til august, fordi det er her og nu de store regninger lander i postkassen. Herudover kan problemerne ikke længere afgrænses til stigende varmepriser.

På denne baggrund har Ældre Sagen sendt et brev til beskæftigelsesministeren, hvor vi foreslår, at forsørgelsesydelserne (de indkomst-erstattende ydelser) helt ekstraordinært reguleres med 3,5 pct. med virkning fra 1. januar 2022. Det svarer til ca. 6.500 kr. årligt for en enlig folkepensionist uden anden indtægt.

Forslaget kan efterfølges af en afdæmpet regulering i de kommende år, så holdbarheden af dansk økonomi ikke påvirkes på lang sigt.

Alle pensionister skal have en tryg økonomi

ÆLDRE SAGEN ARBEJDER FOR ET PENSIONSSYSTEM, DER SIKRER EN TRYG ØKONOMI FOR ALLE PENSIONISTER I DANMARK. DERUDOVER SKAL DEN ENKELTE PENSIONIST HAVE MULIGHED FOR AT TILPASSE ØKONOMIEN EFTER EGNE MULIGHEDER, ØNSKER OG BEHOV.
Læs mere om mærkesagen pension

Sidst opdateret 23.10.2023