Søg på www.aeldresagen.dk
Logo

Aftale om nyt kontanthjælpssystem

Ældre Sagen har d. 27. oktober 2023 sendt brev til beskæftigelsesministeren vedr. afskaffelse af kravet om ophævelse og udbetaling af pensionsordninger, før der ydes kontanthjælp

Regeringen, Socialistisk Folkeparti, Det Konservative Folkeparti og Radikale Venstre har indgået en aftale om et nyt kontanthjælpssystem.

En mindre detalje i aftalen er, at reglen om, at en borger ikke kan fortsætte med at få kontanthjælp efter en periode på seks måneder, hvis vedkommende har en pensionsopsparing af en vis størrelse, som kan tilbagekøbes før tid, afskaffes, men kun hvis pensionsopsparingen er indbetalt af arbejdsgiver som led i en obligatorisk pensionsordning.

Ældre Sagen mener, at reglen skal afskaffes for alle pensionsordninger.

Selvstændige og lønmodtagere, der ikke har en arbejdsgiverbetalt pensionsordning, vil fortsat blive ramt af krav om tilbagebetaling, og det er netop de grupper, der typisk ikke sparer nok op til pension. Derfor skal man ikke fastholde en regel, der gør det mindre attraktivt for dem at spare op til pension.

Alle pensionister skal have en tryg økonomi

Ældre Sagen arbejder for et pensionssystem, der sikrer en tryg økonomi for alle pensionister i Danmark. Derudover skal den enkelte pensionist have mulighed for at tilpasse økonomien efter egne muligheder, ønsker og behov.
Læs mere om mærkesagen pension

Sidst opdateret 03.05.2024