Søg på www.aeldresagen.dk
Logo

Forskelsbehandling af ældre lejere i almene plejeboliger

Ældre Sagen har d. 24. november 2023 sendt brev til social- og boligministeren vedr. almenboliglovens §74a

Ældre Sagen gør igen social- og boligministeren opmærksom på, at vi ser en  problemstilling med mulig forskelsbehandling af mennesker med demens, som på grund af demenssygdommen ikke kan gøre for, at de kommer til at ødelægge deres lejemål (fx en plejebolig).

Vi har i december 2021 skrevet til daværende minister Astrid Krag om problemet og opfordret til ændring af reglerne. Der er imidlertid stadig en praksis, som betyder, at mennesker med demens kan blive udsat for forskelsbehandling.

Ældre lejere af en almen plejebolig kan være i en situation, hvor den ældre på grund af demens ikke kan gøre for, at boligen ødelægges. I sådan en situation skal den ældre selv betale for istandsættelse af lejeboligen. Det gælder dog ikke for yngre mennesker med et handicap, som på grund af deres funktionsnedsættelse kommer til at ødelægge boligen. I den situation skal kommunen nemlig betale for istandsættelsen. Ældre lejere i almene plejeboliger kan dermed udsættes for forskelsbehandling i forhold til yngre. Det er efter Ældre Sagens opfattelse helt uacceptabelt.

Forskelsbehandling af ældre beboere i plejeboliger

Ældre Sagens brev fra december 2021 til daværende minister Astrid Krag
Læs brevet på Ældre Sagens hjemmeside

Sidst opdateret 03.05.2024