Søg på www.aeldresagen.dk
Logo

Ny abonnementsordning kan hjælpe patienter, der ikke har råd til medicin

Ældre Sagen har d. 19. december 2023 sammen med 11 andre organisationer sendt brev til sundhedsministeren vedr. behovet for abonnementsordning i medicintilskudssystemet

En ny analyse fra Apotekerforeningen og en række patientforeninger viser, at en væsentlig del af de adspurgte patienter fravælger købet af lægeordineret medicin af økonomiske årsager. Sammen med 11 andre organisationer foreslår Ældre Sagen en digital abonnementsordning, så færre patienter skal gå tomhændet fra apoteket.

Ældre Sagen kender desværre alt for godt til, at ældre mennesker ikke har råd til deres medicin. Derudover ved vi, at der er en sammenhæng mellem sygdom og indkomst. Mange ældre mennesker tager meget medicin, da de ofte har flere sygdomme og er derfor ofte nogle af dem, som kommer i klemme, når et nyt tilskudsår starter.

Digitalt medicintilskudsabonnement en del af løsningen

Ældre Sagen foreslår sammen med 11 andre organisationer i regi af Alliancen mod Social Ulighed i Sundhed, at man etablerer en ny digital abonnementsordning, så patienter ikke skal opleve de pludselige store hop i egenbetaling.

Ordningen vil indebære, at den maksimale årlige egenbetaling bliver fordelt på acontobetalinger på omkring 350 kroner om måneden. Ordningen skal samtidig sikre, at patienterne kan gå ind på ethvert apotek og hente tilskudsberettiget medicin uden yderligere betaling. Medicinabonnementet skal være digitalt, frivilligt og fleksibelt og erstatte den nuværende henstandsordning.

I et brev til Sundhedsminister Sophie Løhde skriver organisationerne:

Vi vurderer, at en sådan abonnementsordning kan hjælpe alle med et stort medicinforbrug, der er utrygge ved risikoen for en pludselig større udgift. Det vil være til gavn for især økonomisk sårbare og dermed bidrage til lighed på sundhedsområdet. Ordningen vil ikke medføre offentlige ekstraudgifter til medicintilskud.

Ældre patienter i sundhedsvæsenet

Ældre Sagen arbejder for, at du oplever en sikker og værdig behandling, når du bliver indlagt.
Læs mere om mærkesagen sundhedsvæsen

Sidst opdateret 03.05.2024