Søg på www.aeldresagen.dk
Logo

Mere omsorg i sundhed og mere sundhed i omsorg

Taskforce nedsat af Ældre Sagen kommer med seks væsentlige anbefalinger til fremtidens sundhedsvæsen

Det politiske bagtæppe med en Sundhedsstrukturkommission og en ældrereform har skabt behov for at bringe ældres perspektiv i front. Derfor har Ældre Sagen taget initiativ til at nedsætte en taskforce, der kan komme med supplerende og uddybende input til Sundhedsstrukturkommissionens arbejde med udgangspunkt i ældre patienters ønsker og behov.

Med afsæt i ældre patienters behov har taskforcen udviklet bud på de vigtigste løsninger og har seks konkrete anbefalinger, der skal sikre, at ældre mennesker med flere sygdomme får en omsorgsfuld, værdig, helhedsorienteret, sammenhængende og patientsikker pleje og behandling.

Omsorg og sundhed bør gå hånd i hånd

Ældrepleje og sundhedsvæsen skal tænkes som en helhed og ikke hver for sig – ældreplejen rummer et uudnyttet potentiale til at forebygge indlæggelser og til at styrke ældres helbred og trivsel. Der er behov for at anerkende dette potentiale og styrke den sundhedsfaglige tilgang i ældreplejens omsorg. 

For at lykkes med et fremtidigt sundhedsvæsen handler det om mere end strukturer. Det handler først og fremmest om omsorg for det enkelte menneske og det levede liv. 

Visionen bag anbefalingerne er derfor at skabe mere omsorg i sundhed og mere sundhed i omsorg for ældre patienter.

Taskforcens anbefalinger for ældre svækkede patienter

  1. Helhedsblik og omsorg for den enkelte: Personalet møder patienten som et menneske og ikke som en opgave eller summen af diagnoser.
  2. Forløbskoordinatorfunktion med særligt mandat hjælper patienten på tværs af sektorer og myndigheder.
  3. Fælles ansvar for svækkede ældre patienter
  4. Ensartet og kompetent behandling af høj faglig kvalitet i det nære sundhedsvæsen
  5. Sygehuset understøtter behandling og pleje til svækkede ældre patienter i det nære sundhedsvæsen i tæt samarbejde med det nære sundhedsvæsens sundhedsfaglige personale.
  6. Mere sammenhæng mellem sundhed og ældrepleje med fokus på forebyggelse og rehabilitering i det nære sundhedsvæsen.

Mere sundhed i omsorg og mere omsorg i sundhed

Taskforce nedsat af Ældre Sagen

Læs mere om taskforcen

Sidst opdateret 03.05.2024