Søg på www.aeldresagen.dk
Logo

Brev om udsattes adgang til kontanter

Ældre Sagen har sendt et brev til social- og boligminister Pernille Rosenkrantz-Theil med en opfordring til at kigge nærmere på udsattes adgang til kontanter.

Ældre Sagen beder social- og boligminister Pernille Rosenkrantz-Theil genbesøge den rapport, som organisationerne i "Partnerskabet om udsatte gruppers adgang til kontanter" har udarbejdet.

I rapporten står hovedbudskabet formuleret således:
Partnerskabet er enige om, at de oplistede løsninger ikke løser alle udfordringer for alle målgrupper. Dertil peger et flertal af aktører i partnerskabet også på, at den bedste løsning vil være, at bankerne kollektivt dækker landet med kontantkasser. Finans Danmark støtter ikke en sådan løsning.

Ældre Sagen mener ikke, at ministeren fuldt ud har taget rapportens pointer til sig. Kort sagt, at der er et akut behov for politiske initiativer for at sikre udsattes adgang til kontanter.

Ældre Sagen opfordrer i brevet den 24. maj 2024 Pernille Rosenkrantz-Theil til at læse rapporten igen gerne sammen med erhvervsministeren - så de sammen kan få sat gang i arbejdet med at finde og udvikle nye og brugbare løsninger, eller at stille de nødvendige krav til bankerne.

 

Se Ældre Sagens politiske mærkesager

Ældre Sagen kæmper for et bedre samfund på en lang række områder. Læs om vores mærkesager, synspunkter og undersøgelser.
Se alle mærkesager

Sidst opdateret 14.06.2024