Søg på www.aeldresagen.dk
Logo

Åbent brev om økonomisk efterslæb for pensionister

Ældre Sagen har sendt et åbent brev til regeringen om det økonomiske efterslæb for pensionister sammenlignet med erhvervsaktive.

Pensionen er i de senere år sakket klart bagud i forhold til lønudviklingen. Det står i skarp kontrakt til princippet om, at indkomsten for pensionister, der har taget deres tørn på arbejdsmarkedet, skal følge indkomsten for de nuværende erhvervsaktive.

Det økonomiske efterslæb for pensionisterne bliver endnu større, når vi ser på udviklingen efter skat, fordi den aftalte skattereform alene gavner erhvervsaktive.

Regeringen opfordres til at udligne det økonomiske efterslæb for pensionisternes hurtigst muligt ved at fremrykke reguleringen af pensionen, indføre et pensionistfradrag i skattesystemet på linje med beskæftigelsesfradraget og droppe forslaget om at neutralisere den stigning i pensionen, som følger af stigningen i årslønnen på 0,45 pct. ved afskaffelse af store bededag

Brevet er underskrevet af Ældre Sagens formand og administrerende direktør.

Styrk pensionssystemet i Danmark

Pensionssystemet i Danmark er et af verdens bedste. Men der er brug for justeringer, for at vi kan bevare det og sikre det til fremtiden.
Læs hele mærkesagen om pension

Sidst opdateret 03.05.2024