Søg på www.aeldresagen.dk
Logo

Plejehjem

Et godt og meningsfyldt liv på plejehjem

Styrket indsats for beboere med demens

Flertallet af plejehjemsbeboere lider af en demenssygdom og kræver derfor særlig opmærksomhed.

På landets plejehjem har to tredjedele af beboerne i dag en demenssygdom, og det tal vil stige de kommende år. Ældre med demens bliver mere og mere plejetrængende, efterhånden som deres sygdom udvikler sig.

Ældre Sagen kæmper for en styrket indsats for beboere med demens på landets plejehjem. Blandt andet bør der ske et generelt kompetenceløft på demensområdet hos medarbejdere på landets plejecentre.

Læs også: Alt for mange får antipsykotisk medicin

Efteruddannelse til medarbejdere

Alle ansatte, der arbejder med demens, bør have tilbud om efteruddannelse, mener Ældre Sagen. Samtidig er der behov for at styrke demens som indsatsområde i social- og sundhedsuddannelserne og i sygeplejeuddannelsen.

Der er store forskelle i den behandling, pleje og omsorg, mennesker med demens modtager. Det er derfor afgørende, at der sker en fortsat indsats for at udbrede kendskabet til den gode praksis.

Gennem efteruddannelse og udbredelse af viden og metoder kan vi sikre den bedst mulige pleje og omsorg for mennesker med demens.

Læs også: Flere medarbejdere på landets plejecentre

Sidst opdateret 22.01.2024