Søg på www.aeldresagen.dk
Logo

Plejehjem

Et godt og meningsfyldt liv på plejehjem

Beboere på plejehjem

40.000 danskere over 65 år er dybt afhængige af pleje og omsorg døgnet rundt og bor derfor på plejehjem.

Omkring 40.000 danskere over 65 år bor på plejehjem – det svarer til 3,6 procent af alle ældre danskere over 65 år.

Beboerne er i gennemsnit cirka 81,4 år, når de flytter ind, og lever i gennemsnit 2 år og 6 måneder efter de er flyttet på plejehjem.

Kvinder er i overtal på landets plejehjem
65 procent af beboerne på de danske plejehjem er kvinder, og 35 procent er mænd. Kvinderne bor i gennemsnit ca. 2 år og 11 måneder på plejehjem, mens det for mændenes vedkommende er 2 år og 3 måneder i gennemsnit.

Ca. halvdelen af beboerne har en eller flere kroniske sygdomme. To tredjedele har en demenssygdom.

Beboerne har generelt et højere medicinforbrug, større kontakt til læge og flere indlæggelser end jævnaldrende, som ikke bor på plejehjem.

Kilder: Ældre Sagens Fremtidsstudie, Patienthåndbogen, Sundhedsdatastyrelsen og Videnscenter for Demens

Læs også: Vision for det gode liv på plejehjem 

Sidst opdateret 22.01.2024