Søg på www.aeldresagen.dk
Logo

Plejehjem

Et godt og meningsfyldt liv på plejehjem

Vision for det gode liv på plejehjem

ÆLDRE SAGENS VISION FOR LIVET PÅ PLEJEHJEM ER, AT DET ER ET STED, HVOR MAN HAR LYST TIL AT KOMME, OG HVOR MAN FØLER SIG HJEMME.

Plejehjem skal være hjem med samvær, omsorg og nærvær. Det modvirker ensomhed, kedsomhed og hjælpeløshed.

Det skal være et sted, hvor omsorg, respekt og værdighed er centrale værdier, og hvor selvbestemmelse og medinddragelse vægtes højt.

Ledelse og personale
God ledelse er højt prioriteret. Det er alfa og omega for plejehjemmets kultur, arbejdets organisering og for beboernes og medarbejdernes trivsel.

Personalet har tidsrammer og normeringer, der giver plads til, at de kan udføre arbejdet på en måde, der understøtter beboernes sociale liv, sundhed og værdighed.

Plejehjemmets personale behandler beboerne venligt og respektfuldt, støtter op omkring fællesskabet og prioriterer samvær sammen med beboerne. Der tages højde for den enkelte beboers individuelle behov og ønsker.

<Læs også: Flere medarbejdere til landets plejecentre

Kompetencer
Personalet uddannes bl.a. i demens, palliation, samarbejde med pårørende samt kost og ernæring, så de har de bedste forudsætninger for at imødekomme beboernes behov.

Der er faste læger, som rådgiver personalet om beboernes sygdomme og behandling.

Der er en tværfaglig sammensætning af personale, der kan understøtte beboernes fysiske, psykiske og sociale behov. Det drejer sig om fx social- og sundhedsassistenter og -hjælpere, sygeplejersker, ergoterapeuter, socialpædagoger, fysioterapeuter og diætister.

Livskvalitet
Der er et varieret udbud af aktiviteter, som tager udgangspunkt i beboernes behov og ønsker. Frivillige og pårørende føler sig velkomne og er med til at skabe glæde og livskvalitet i beboernes liv.

Maden er frisklavet, og personalet gør noget ud af måltidet og inddrager beboerne. 

En værdig afslutning på livet

Der er plads til samtaler omkring den sidste tid, døden og livet, hvor beboeren kan udtrykke sine ønsker og refleksioner. Personalet er godt klædt på til at tage disse samtaler.

Plejehjemmet er rustet til at pleje døende, og kan tilbyde palliativ pleje og omsorg, dvs. lindrende indsats ved livets afslutning. Plejehjemmet informerer både beboerne og deres pårørende om mulighederne for lindrende behandling.  

Sidst opdateret 07.02.2024