Søg på www.aeldresagen.dk
Logo

Plejehjem

Et godt og meningsfyldt liv på plejehjem

Antal plejeboliger i Danmark

Se hvor mange plejehjemspladser der er i Danmark. Kommune for kommune.

Der bliver i Danmark flere og flere ældre over 80 år i forhold til antallet af plejeboliger.

I tabellen herunder viser Ældre Sagen udviklingen fra 2012 til 2024. Oversigten viser den såkaldte dækningsgrad, der opgør antallet af plejeboliger set i forhold til antallet af danskere der er fyldt 80 år.

Behov for flere plejeboliger

Selvom der kommer flere plejeboliger, så falder dækningsgraden på landsplan, da der bliver flere danskere over 80 år.

I 2012 var der på landsplan plejeboliger nok til 19,5 pct. af de 80+ årige. I 2024 var det samme tal faldet til 14 pct. Bygger kommunerne ikke flere plejeboliger, vil dækningsgraden i 2030 være på 11 pct.

Se fremskrivningen for alle kommunerne i tabellen her.

Sidst opdateret 02.03.2024