Søg på www.aeldresagen.dk
Logo

Pårørende

Støtte til pårørende

Skriv støtte til pårørende ind i service- og sundhedsloven

Ældre Sagen opfordrer politikerne til at skrive støtte til pårørende ind i serviceloven og sundhedsloven, så kommunerne forpligtes juridisk til at yde ordentlig støtte til pårørende.

Ældre Sagens undersøgelse om pårørende fra 2021 viser, at mere end 1 mill. voksne danskere hjælper en eller flere svækkede ældre.

Størstedelen hjælper med glæde, men flere end hver tredje oplever, at det er nødvendigt at hjælpe, fordi den offentlige hjælp ikke er tilstrækkelig.

Som pårørende står man uden egentlige rettigheder, på trods af at både danske og udenlandske undersøgelser dokumenterer, at det at give omsorg og pleje til andre gennem længere tid kan være opslidende og påvirke helbred, arbejdsliv og livskvalitet negativt.

Som pårørende oplever mange, at de ikke bliver involveret støttet og anerkendt igennem de ofte lange forløb, hvor de hjælper. Tit har pårørende vanskeligt ved at navigere i de kommunale hjælpemuligheder, og mange oplever samarbejdet med professionelle hjælpere som vanskeligt.

Læs undersøgelsen om pårørende her

Samarbejdet mellem pårørende og personale skal styrkes og forbedres

Pårørende er velfærdssamfundets usynlige hær. De er ofte på banen inden den formelle ældrepleje kommer ind i billedet.

Pårørende løfter en stor samfundsmæssig opgave med at hjælpe svækkede ældre, når de gør rent, køber ind, hjælper med it og transport mv.

Pårørendes viden og indsats er af afgørende betydning for svækkede og syge ældres livskvalitet, og er til stor hjælp for personalet. Men for nogle pårørende er det at hjælpe også noget, der slider og belaster dem selv.

Hvis vi ikke støtter, anerkender og hjælper pårørende, risikerer vi mere sygdom og nedslidning blandt pårørende. Det kan betyde, at flere pårørende selv får behov for sundhedsydelser, får dårligere livskvalitet og evt. vælger at gå ned i arbejdstid eller må melde sig syge.

Derfor er det Ældre Sagens holdning, at samarbejdet mellem personale og pårørende skal styrkes og forbedres ved at skrive støtten til pårørende ind i sundheds- og serviceloven som en del af kerneydelsen. 

Styrk pårørendes vilkår

Ældre Sagen mener, at der er behov for at anerkende pårørendes indsats og styrke deres vilkår, så adgangen til hjælp og støtte bliver nemmere.

Derfor skal pårørendes ret til inddragelse, information og støtte skrives ind i en loven, fx. i forbindelse med den kommende ældrelov. Det kan fx ske med inspiration fra Norge, hvor kommunerne har pligt til systematisk at informere, inddrage og støtte pårørende:

Læs de norske vilkår

Støtte til pårørende skal ses som en forebyggende indsats, der sikrer, at:

 • pårørende får adgang til den vejledning og støtte, der behov for.
 • medarbejderne bliver rustet til at samarbejde med pårørende.
 • der er klare rammer for at inddrage pårørende.
 • der tages hensyn til pårørende ved samtaler, visitation mv.
 • pårørende får information om relevante tilbud.
 • der findes forebyggende indsatser, der skal forhindre nedslidning af pårørende.
 • der tilbydes støtte til pårørende i alle familier - også de, som ikke er velfungerende.
 • der tages hånd om børn og unge i familier, der rammes af alvorlig sygdom.
 • pårørendes anerkendes for deres indsats.

Det betaler sig at investere i pårørende 

Når kommuner og regioner via lovgivningen får pligt til at støtte pårørende, vil det give et godt fundament for at involvere, hjælpe og styrke pårørende.

Selvom det koster ressourcer at udvikle og iværksætte tilbud, der kan støtte pårørende, mener Ældre sagen, at det godt kan betale sig at investere i pårørende i længden. For hvis der ikke er hjælp og støtte til pårørende, kan det få alvorlige konsekvenser.

Undersøgelser viser, at:

 • Pårørende, der hjælper, er i risiko for at brænde ud og selv blive syge.
 • Når en pårørende slides ned, risikerer den syge at miste en aktiv pårørende.
 • Når en pårørende bliver syg, kommer kommunen til at stå med to syge personer i stedet for én.

Få støtte og hjælp som pårørende

Ældre Sagen støtter dig som pårørende, mens du hjælper en, der er syg eller svækket. Få hjælp til at overskue visitering, pasning, fuldmagter og økonomi. 
Læs gode råd om at være pårørende

Sidst opdateret 07.02.2024