Søg på www.aeldresagen.dk
Logo

Pårørende

Støtte til pårørende

Pårørende skal ikke erstatte professionel hjælp

Pårørende skal ikke være en erstatning for professionel hjælp fra ældreplejen

Det er en naturlig del af livet, at vi i kortere eller længere perioder er tæt på nogen, der er syge eller har brug for vores hjælp. For de fleste af os giver det rigtig meget mening at hjælpe, og vi gør det gerne - også selv om det måske i perioder kan være krævende.  

I Ældre Sagen mener vi, at det er vigtigt, at hjælp og støtte sker det foregår i overensstemmelse med både den ældres og de pårørendes ønsker og muligheder. 

Ældre Sagen mener, at det er et individuelt anliggende, hvor meget hjælp man vil modtage fra sin familie, og hvor meget hjælp og støtte man som pårørende vil og kan give.

Hvis man ikke ønsker hjælp fra sine pårørende, eller hvis man som pårørende ikke kan eller vil hjælpe, skal dette respekteres.

Alt andet er uværdigt – for begge parter.

Positivt at pårørende vil hjælpe
Ældre Sagen arbejder for, at de, der gerne vil og kan hjælpe, skal mødes med anerkendelse, og skal have tilbud om information og støtte og kende til mulighederne for at få hjælp. Ingen skal tvinges til at modtage eller give hjælp eller skal pålægges bestemte opgaver.

Ældre Sagens undersøgelse om pårørende på arbejdsmarkedet fra 2018 viser, at pårørende gerne hjælper af flere grunde. De fleste finder det naturligt og glædes ved det.

Men 57 pct. svarer i undersøgelse, at de hjælper, fordi de oplever den offentlige hjælp som utilstrækkelig.

Pårørende kan især bidrage med nærvær og et unikt kendskab til den svækkede persons liv, vaner, præferencer og behov, som den professionelle ældrepleje ikke besidder i samme grad.

Læs også: Undersøgelse om pårørende på arbejdsmarkedet

Pårørende skal ikke erstatte professionel hjælp

Selv om der er mangel på medarbejdere i ældreplejen skal pårørende ikke pålægges opgaver - pårørende må ikke blive en erstatning for den professionelle hjælp fra ældreplejen.  
Kommuner og regioners tilgang til pårørende bør tage udgangspunkt i at inddrage, støtte og aflaste pårørende, samt have fokus på at bevare en værdig relation mellem den ældre og pårørende. Dette er ikke altid muligt, hvis det fx forventes, at man som pårørende også tager sig af plejeopgaver.

Læs også: Pårørende gør en stor indsats

Svært at sige fra

Det er vigtigt, at pårørende passer godt på sig selv.

Det er meget forskelligt, hvor meget pårørende kan og vil hjælpe. Man kan ikke sætte en bestemt grænse for, hvad det er rimeligt, at pårørende hjælper med.

Det kan være utrolig svært og sårbart at sige fra – både for pårørende og for ældre med behov for hjælp.

Læs også: 5 principper for bedre vilkår for pårørende

Personlig pleje og behandling
Det er Ældre Sagens holdning, at personlig pleje og behandling er professionelle opgaver, som bør varetages af kompetente professionelle medarbejdere i ældreplejen, på hospitalerne eller hos lægen og tandlægen mv.

På samme måde som en patient i nogle tilfælde selv kan udføre en behandling, så kan man som pårørende efter grundig instruktion handle i den ældres sted i forhold til visse opgaver, forudsat at begge parter synes, det er i orden.

Der kan dog være grænser for, hvilke opgaver det er forsvarligt, at pårørende tager sig af. For eksempel kan det være risikabelt både for pårørende og ældre, hvis pårørende hjælper med sårpleje, at løfte, give injektioner m.v.

Derudover kan det at hjælpe med hygiejne og personlig pleje både for den ældre og den pårørende i mange tilfælde være en overskridelse af personlige grænser.

Praktisk hjælp
Ældre Sagen mener, at svækkede ældre, som ikke selv er i stand til fx at gøre rent, bør tilbydes praktisk hjælp til rengøring.

Ældre skal ikke føle sig nødsaget til at bede familie og venner om at hjælpe med rengøring og pårørende skal ikke føle sig tvunget til at hjælpe fordi den visiterede hjælp ikke er tilstrækkelig.

Få støtte og hjælp som pårørende

Ældre Sagen støtter dig som pårørende, mens du hjælper en, der er syg eller svækket. Få hjælp til at overskue visitering, pasning, fuldmagter og økonomi. 

Læs gode råd om at være pårørende

Sidst opdateret 29.02.2024