Søg på www.aeldresagen.dk
Logo

Pårørende

Støtte til pårørende

Voksne børn hjælper forældre

Ældre, der modtager hjemmehjælp, får hjælp af deres børn i helt op til 4 timer eller mere om ugen.

Ny undersøgelse blandt voksne børn af hjemmehjælpsmodtagere viser, at børn hjælper deres forældre mere i 2023 end i 2015.  

  • 94 % af de adspurgte voksne børn i 2023 angiver, at de hjælper et familiemedlem, der modtager hjemmehjælp. Det er en stigning på 11 procentpoint i forhold til 2015, hvor tallet lød på 83 %.
  • Stort set samtlige voksne børn i 2023 (96 %) oplever, at deres opgaver som pårørende er vokset – enten i nogen, høj eller meget høj grad.

Hjælper fortsat i mange timer

Den nye undersøgelse viser, at de voksne børn fortsat bruger mange timer på at hjælpe i 2023.
  • 7% hjælper hver dag.
  • 16% hjælper 3-4 gange om ugen.
  • 41% hjælper 1-2 gange om ugen.
  • 23% hjælper 2-3 gange om måneden.
  • 9% hjælper en gang om måneden.
  • 3% hjælper sjældnere end 1 gang om måneden.

Hjælper med flere opgaver

Undersøgelsen viser, at pårørende i 2023 hjælper med flere opgaver end i 2015.

Det er især støtte til en lang række praktiske gøremål som transport, indkøb, rengøring, havearbejde og reparationer, der er stigende. Herunder også hjælp i forbindelse med lægebesøg

Men også hjælp i forbindelse med digitale forpligtelser som fx betaling af regninger eller anden digital færden, er stigende hjælpeopgaver.

Den generelle stigning gør sig ikke gældende ved ”støtte og motivere ved besøg eller telefonsamtale” og ”andre opgaver”.

Om pårørendeundersøgelsen

Undersøgelsen er gennemført af Danmarks Statistik for Ældre Sagen.

Populationen er voksne børn i alderen 18-66 år, der bor tættest på modtagere af hjemmehjælp. Undersøgelsen er gennemført som web- og telefoninterview fra den 7. september 2023 til den 29. oktober 2023. I alt indgår 1.566 voksne børn til hjemmehjælpsmodtagere i undersøgelsen. 

Læs pårørendeundersøgelsen

Sidst opdateret 26.01.2024