Søg på www.aeldresagen.dk
Logo

Undersøgelse om pårørendes situation i Danmark

Undersøgelse udført af Voxmeter for Ældre Sagen i efteråret 2021

Pårørende er før blevet kaldt velfærdssamfundets usynlige hær, fordi det er dem, der sørger for at hjælpe svækkede ældre, der ikke får den hjælp, de har brug for. Det kan være hjælp til praktiske gøremål, koordinering af kontakt til kommune og sundhedssystem eller til at betale regninger og holde styr på økonomien.

Den nye undersøgelse viser bl.a., at næsten hver fjerde over 18 år lige nu hjælper en eller flere ældre. Helt præcist er det 1.132.000 danskere, svarende til 24 pct. af befolkningen over 18 år. Det samlede billede viser, at det i dag kun er 21,3 pct., der hverken nu eller tidligere har ydet hjælp til en eller flere ældre. At løse opgaver som pårørende er således blevet en del af dagligdagen i Danmark.

Heldigvis viser undersøgelsen, at pårørende generelt ser det som en stor tilfredsstillelse at hjælpe. Hele 96 pct. ser det mere eller mindre som noget helt naturligt at gøre. Men det kan også blive for meget.

Pårørende udgør i høj grad personer i alderen 50–59 år, der selv er på arbejdsmarkedet. Og ca. hver femte hjælper 3-4 dage om ugen eller hver dag. For nogen pårørende (19 pct.) har behovet for hjælp udviklet sig til så stor en opgave, at de selv føler sig belastede.

Undersøgelsen er gennemført med 2000 nationalt repræsentative interview med deltagere over 18 år.

Støtte til pårørende

ÆLDRE SAGEN KÆMPER FOR BEDRE VILKÅR FOR PÅRØRENDE. PÅRØRENDE GØR EN KÆMPE INDSATS FOR SYGE OG SVÆKKEDE ÆLDRE.
Læs mere om mærkesagen pårørende

Sidst opdateret 08.04.2024