Søg på www.aeldresagen.dk
Logo

Pårørende

Støtte til pårørende

Der mangler pårørendevejledere i størstedelen af kommunerne

Pårørendevejledere skal støtte pårørende, der løfter mange opgaver, når de hjælper ældre slægtninge.

Når man bliver pårørende er der mange spørgsmål der melder sig. Hvor kan man få hjælp? Hvilke muligheder findes der, hvor møder man andre pårørende, hvordan samarbejder man med kommunen?

Mange oplever at det er svært at finde rundt i de tilbud der faktisk findes i mange kommuner og efterlyser et overblik. Ældre Sagen arbejder for, at kommuner landet over ansætter pårørendevejledere, der kan hjælpe de pårørende. I øjeblikket er der kun ca. 30 pårørendevejledere i Danmark.

Det er Ældre Sagens holdning, at alle kommuner bør have en eller flere pårørendevejledere.

Læs også: Ældre Sagens online guide til pårørende

Pårørendevejledere hjælper uanset diagnose
Mange kommuner har gode tilbud til pårørende til demensramte, men når der er tale om andre af diagnoser, har mange kommuner ikke relevante tilbud. Selvom pårørendes spørgsmål og problematikker er ens for alle uanset diagnosen.

En pårørendevejleder kan gå på tværs af diagnoser og tilbyde hjælp ud fra belastningens karakter og varighed fremfor diagnosen alene.

En pårørendevejleder skal tage udgangspunkt i den enkelte pårørendes situation og behov fremfor i den syge eller svækkedes diagnose.

Utilstrækkelig offentlig pleje
For de fleste pårørende er det naturligt at hjælpe, men en undersøgelse fra Ældre Sagen i 2018 blandt erhvervsaktive pårørende viser, at 57 pct. af de adspurgte svarer, at de hjælper, fordi den offentlige omsorg og pleje ikke er tilstrækkelig.

Over en tredjedel oplever, at de må tilsidesætte sig selv, og godt en fjerdedel har skyldfølelse og dårlig samvittighed. Hver femte føler sig alene med ansvaret for at hjælpe.

Pårørendevejledere skal være med til at anerkende pårørende og gøre de opgaver, pårørende udfører, synlige for de professionelle hjælpere i den kommunale hjemmepleje eller på plejehjem.

Læs også: Pårørende på arbejdsmarkedet 2018

Skal vejlede pårørende 
Pårørendevejledere skal efter Ældre Sagens opfattelse tilbyde:

 • Vejvisning til kommunens tilbud, så pårørende får den kortest mulige vej til hjælp, når de henvender sig til kommunen.
 • Tilbud om individuelle samtaleforløb, der kan støtte pårørende i at tilpasse sig den nye hverdag.
 • Juridisk og social vejledning og rådgivning.
 • Tilbud om netværksgrupper for pårørende, som giver mulighed for at møde ligestillede.
 • Temaaftener og cafémøder om relevante og aktuelle emner for pårørende, hvor man får både netværk og ny viden.
 • Opsøgende arbejde blandt ”nye” pårørende, så man sikrer, at pårørende tilbydes hjælp i tide.
 • Hjælp til at få et godt samarbejde mellem medarbejdere og pårørende.
 • Kursusforløb, hvor pårørende bliver klogere på, hvordan de kan handle i forhold til bestemte sygdomme, og hvor de forberedes på pårørenderollen og lærer at huske at passe på sig selv, mens man hjælper andre.

Læs også: Pårørende gør en stor indsats 

Støtte til pårørende er en investering
Ældre Sagen vurderer, at det vil koste omkring 50 millioner kroner årligt at ansætte pårørendevejledere i alle kommuner.

Hjælp fra pårørendevejledere vil formentlig kunne reducere udgifter til pårørendes sygedagpenge, stress, behandling m.v., i tilfælde af, at pårørende bliver syge på grund af de omsorgsopgaver, de påtager sig.

Pårørendevejledere kan på den lange bane være med til at sikre at pårørende:

 • forbliver raske
 • kan blive ved med at hjælpe deres nærtstående
 • får viden og værktøjer til at hjælpe bedst muligt
 • bliver bedre til at passe på sig selv
 • ikke står alene med omsorgsopgaver, som de ikke magter
 • kan fortsætte som aktive på arbejdsmarkedet

Læs også: Grænser for pårørendes indsats

Få støtte og hjælp som pårørende

Ældre Sagen støtter dig som pårørende, mens du hjælper en, der er syg eller svækket. Få hjælp til at overskue visitering, pasning, fuldmagter og økonomi. 
Læs gode råd om at være pårørende

Sidst opdateret 07.02.2024