Søg på www.aeldresagen.dk
Logo

Pårørende

Støtte til pårørende

Det påvirker arbejdet at være pårørende

Som pårørende er det svært at koncentrere sig og sige ja til nye udfordringer på jobbet. Nogle er nødt til at gå ned i arbejdstid.

Hele 74 pct. af voksne børn, der har forældre som modtager hjemmehjælp, er erhvervsaktive eller i uddannelse.

Det betyder, at de står i en hverdag, hvor arbejde, familie, fritidsliv og omsorg egne forældre skal hænge sammen.

Hjælp har ofte negative konsekvenser
Og det kan være svært, viser Ældre Sagens pårørendeundersøgelse om voksne børn af hjemmehjælpsmodtagere fra 2023 endnu en gang:

  • 57 % oplever en indvirkning på deres beskæftigelsessituation i 2023, hvorimod kun 36 pct. af de adspurgte oplevede, at det påvirker dem negativt at hjælpe i 2015.
  • Lidt mere end hvert tiende voksent barn (11 %) har i 2023 valgt at gå ned i tid som følge af omsorgsopgaverne, hvilket er en relativ vækst på over 20 % siden 2015, hvor tallet lød på 9 %.
  • I 2023 har 69 % brugt feriedage eller købt fridage for at kunne hjælpe.
  • Lidt mere end en femtedel angiver, at de har mistet indtægt på grund af omsorgsopgaver.
  • Næsten halvdelen har oplevet koncentrationsbesvær på arbejdet på grund af omsorgsopgaver.

Når pårørende bliver syge, kan det betyde, at de forældre som de hjælper mister en vigtig omsorgsperson, og at samfundet står med to syge i stedet for en.

 

Om pårørendeundersøgelsen

Ældre Sagens pårørendeundersøgelse er en komparativ analyse af voksne børn til hjemmehjælpsmodtagere, som er gennemført af Danmarks Statistik på vegne af Ældre Sagen, baseret på data fra 2015 og 2023. 
Læs pårørendeundersøgelsen

Sidst opdateret 26.01.2024