Søg på www.aeldresagen.dk
Logo

Pårørende

Støtte til pårørende

Pårørende skal sikres bedre vilkår med fem principper

ÆLDRE SAGEN OG 29 ANDRE ORGANISATIONER VIL SIKRE BEDRE VILKÅR FOR PÅRØRENDE. FEM PRINCIPPER SKAL DANNE BASIS FOR LOKALE, REGIONALE OG LANDSDÆKKENDE INITIATIVER OG POLITISKE TILTAG.

Ældre Sagen mener, at der er behov for konkrete rettigheder og systematiske indsatser, der sikrer bedre vilkår for pårørende.

Alvorlig, langvarig sygdom eller handicap hos et familiemedlem eller anden tæt relation kan give pårørende bekymringer, sorg, stress – og ikke mindst store praktiske udfordringer. Det kan være fysisk, psykisk og socialt belastende, og kan gøre det svært at passe normale gøremål, gå på arbejde og opretholde et socialt liv.

Pårørende bliver syge

Den vedvarende belastning kan have en række negative konsekvenser for pårørendes fysiske og psykiske helbred og sundhed. Utallige undersøgelser viser, at mange pårørende oplever belastningssymptomer eller selv bliver syge.

Det er afgørende, at pårørende anerkendes og inddrages, hvis de skal kunne leve gode liv, samtidig med at de er en stabil ressource for deres nærtstående. Det er både det etisk rigtige og klogt set fra et samfundsøkonomisk perspektiv.

30 organisationer står sammen

Ældre Sagen har sammen med 29 andre organisationer formuleret fem principper for sociale, sundhedsmæssige og arbejdsmæssige initiativer og indsatser, der skal skabe bedre vilkår for pårørende. Vi håber, at disse principper vil danne basis for lokale, regionale og landsdækkende initiativer og politiske tiltag.

5 principper for bedre vilkår for pårørende

1. Pårørendes retsstilling skal styrkes
Pårørendes ret at få hjælp og støtte skal skrives ind i Service- og sundhedsloven. Vejledningerne til loven skal være nemmere at forstå. Der skal være bedre og mere fleksibel mulighed for aflastning og afløsning.

Pårørende skal have nem adgang til støtte, information og hjælp. 

2. Pårørende skal anerkendes, inddrages og informeres

Pårørende skal ses og inddrages, og adgangen til hjælp og støtte skal være systematisk og let tilgængelig for alle pårørende. Samarbejde med pårørende bør altid være en professionel kerneopgave. Alle kommuner bør have pårørende vejledere.

Medarbejderne skal tilføres kompetencer, så de kan samarbejde med pårørende.

3. Viden om pårørendes vilkår og relevante støtteindsatser skal styrkes

Der skal oprettes et videnscenter om pårørende, der indsamler viden om pårørende på tværs af diagnoser og udvikle metoder til at samarbejde med pårørende.

4. Helbredsproblemer og social isolation hos pårørende skal forebygges

Pårørende skal identificeres tidligt i et forløb. Der skal være tilbud om at deltage i netværksgrupper, om samtaler med pårørendevejleder og fleksibel mulighed for psykologhjælp.

5. Pårørende skal sikres en passende balance mellem plejeopgaver og arbejdsliv

Der behov for tiltag, der kan give pårørende en bedre balance mellem familie og arbejdsliv. Pårørende skal have ret til pårørendedage efter samme model som barns først sygedag, og der skal være mulighed for deltid og fleksible arbejdstider.

"5 principper for bedre vilkår for pårørende"

Ældre Sagen og 29 andre organisationer vil sikre bedre vilkår for pårørende. Derfor har vi sammen formuleret ”5 principper for bedre vilkår for pårørende”, som skal danne basis for lokale, regionale og landsdækkende initiativer.
Hent de 5 principper

Sidst opdateret 07.02.2024