Ejendomsværdiskat

Sidst redigeret den 12.01.2022

Ejendomsværdiskat er en skat på boligværdien af en ejerbolig, der betales af ejerboliger og sommerhuse, der benyttes privat.

Ejendomsværdiskatten er som udgangspunkt 0,92% af ejendomsværdien op til 3.040.000 kr. og 3% af resten.

Da der imidlertid er loft over ejendomsværdiskatten, beregnes den ud fra den laveste af disse værdier:

  • Den aktuelle vurdering
  • Ejendomsværdien den 01.01.2002
  • Ejendomsværdien den 01.01.2001 plus 5%.

Personer, der ejede deres ejendom pr. 01.07.1998, får et ekstra nedslag på 1,8 promille. Herudover gives et nedslag på 3,7 promille, dog maks. 1.200 kr., hvis der ikke er tale om en ejerlejlighed.

Ved salg indtræder den nye ejer i den tidligere ejers beregningsgrundlag, bortset fra de ekstra nedslag.

Personer, der har nået folkepensionsalderen, får et nedslag på 3,7 promille af ejendomsværdien. Nedslaget kan højst være på 6.000 kr. for helårsboliger og 2.000 kr. for sommerhuse.

Desuden reduceres nedslaget med 5% af indkomst ud over visse beløb. For 2022 er beløbene 206.600 kr. for enlige og 317.800 kr. for ægtepar. Jo højere indkomst man har, jo lavere bliver „pensionistnedslaget“ altså.

For følgende personer kan ejendomsværdiskatten, som følge af skattestoppet, ikke stige med mere end 500 kr. fra det ene år til det andet (dog altid med 20% af ejendomsværdiskatten året før minus 900 kr.)

  • folkepensionister ved årets udgang
  • førtidspensionister (der er fyldt 60 år)
  • efterlønsmodtagere
  • modtagere af fleksydelse
  • skattepligtige, der er samlevende med en ægtefælle, der falder ind under en af ovennævnte fire kategorier.

For andre kan ejendomsværdiskatten højst stige 2.400 kr., dog altid med 20%.

Den nævnte begrænsningsregel for pensionister m.fl. gælder imidlertid kun stigninger, der er en følge af højere ejendomsværdi. Hvis stigningen i ejendomsværdiskatten skyldes højere indkomst og dermed lavere „pensionistnedslag“, gælder ovennævnte begrænsningsregel ikke. I dette tilfælde kan ejendomsværdiskatten altså stige mere end 500 kr.

Ejendomsværdiskat på udenlandske ejendomme beregnes på samme måde som på danske ejendomme, hvis der findes en offentlig ejendomsvurdering, som svarer til en dansk vurdering, og som er godkendt af Skattestyrelsen.

Hvis der ikke findes en godkendt udenlandsk vurdering, fastsættes beregningsgrundlaget ud fra en reguleret handelsværdi.

Se endvidere www.skat.dk samt Skatteministeriets hjemmeside www.skm.dk.

Indhold hentes