Den personlige tillægsprocent

Sidst redigeret den 11.01.2019

Den personlige tillægsprocent beregnes  ud fra pensionistens og evt. ægtefælles/samlevers samlede indtægter ud over social pension og fremgår af  pensionsmeddelelsen.

For at være berettiget til helbredstillæg, ældrecheck og varmetillæg skal man have en personlig tillægsprocent over 0. Er tillægsprocenten f.eks. 50, får man halv ældrecheck.

Ved helbredstillæg og ældrecheck skal formuen være under formuegrænsen på 87.900 kr. Ved varmetillæg har formuen ingen betydning.

Den personlige tillægsprocent aftrappes fra 100 ved indtægter over:

Fradragsbeløb Bortfaldsbeløb
Enlige 36.000 kr. pr. år 87.800 kr.
Gifte/samlevende 71.500 kr. pr. år 175.900 kr.

Den personlige tillægsprocent nedsættes med 1%, hver gang indtægten stiger:

for enlige 518 kr.
for gifte/samlevende 1.044 kr.

Modtog man social pension og var samlevende før 01.03.1999, betragtes man som enlig i forhold til beregning af den personlige tillægsprocent.

Eksempel - enlig folkepensionist - personlig tillægsprocent
Indtægter ud over folkepensionen:
ATP 20.000 kr.
Renteindtægt (fratrukket renteudgift) 1.700 kr.
Ratepension 28.900 kr.
I alt 50.600 kr.
Beregning:
Indtægt ud over pensionen 50.600 kr.
Fradragsbeløb som enlig 36.000 kr.
Beregnet indtægt 14.600 kr.
Da tillægsprocenten falder med 1% for hver gang indtægten overstiger fradragsbeløbet med 518 kr., divideres de 14.600 med 518.
Den personlige tillægsprocent reduceres dermed fra 100% til 72%. (14.600:518=28%).

Hvordan bruges den personlige tillægsprocent?
Hvis man søger om helbredstillæg, varmetillæg eller ældrecheck, vil man først beregne det maksimale tilskud.

Derefter vil pensionisten i eksemplet få 72% af det maksimale.

Hvis udgiften til medicin er 100 kr., vil det maksimale tilskud være 85 kr. (Man kan højst få 85% af medicinudgiften betalt).

72% af det maksimale tilskud på 85 kr. giver 61 kr., som er det beløb, pensionisten i eksemplet vil få i tilskud til medicinen.

Indhold hentes