Den personlige tillægsprocent

Sidst redigeret den 14.01.2020

Den personlige tillægsprocent beregnes  ud fra pensionistens og evt. ægtefælles/samlevers samlede indtægter ud over social pension. Tillægsprocenten fremgår af  pensionsmeddelelsen.

For at være berettiget til helbredstillæg, ældrecheck og varmetillæg skal man have en personlig tillægsprocent over 0. Er tillægsprocenten f.eks. 50, får man halv ældrecheck.

Ved helbredstillæg og ældrecheck skal formuen være under formuegrænsen på 89.800 kr. Ved varmetillæg har formuen ingen betydning.

Den personlige tillægsprocent aftrappes fra 100 ved indtægter over:

Fradragsbeløb Bortfaldsbeløb
Enlige 35.800 kr. pr. år 88.200 kr.
Gifte/samlevende 71.000 kr. pr. år 176.600 kr.

Den personlige tillægsprocent nedsættes med 1%, hver gang indtægten stiger:

for enlige 529 kr.
for gifte/samlevende 1.067 kr.

Modtog man social pension og var samlevende før 01.03.1999, betragtes man som enlig i forhold til beregning af den personlige tillægsprocent.

Eksempel - enlig folkepensionist - personlig tillægsprocent
Indtægter ud over folkepensionen:
ATP 20.000 kr.
Renteindtægt (fratrukket renteudgift) 1.700 kr.
Ratepension 28.900 kr.
I alt 50.600 kr.
Beregning:
Indtægt ud over pensionen 50.600 kr.
Fradragsbeløb som enlig 35.800 kr.
Beregnet indtægt 14.800 kr.
Da tillægsprocenten falder med 1% for hver gang indtægten overstiger fradragsbeløbet med 529 kr., divideres de 14.800 med 529.
Den personlige tillægsprocent reduceres dermed fra 100% til 73%. (14.800:529=27%).

Hvordan bruges den personlige tillægsprocent?
Hvis man søger om helbredstillæg, varmetillæg eller ældrecheck, vil man først beregne det maksimale tilskud.

Derefter vil pensionisten i eksemplet få 73% af det maksimale.

Har man helbredstillæg og er udgiften til medicin 100 kr., vil det maksimale tilskud være 85 kr. (Man kan højst få 85% af medicinudgiften betalt).

73% af det maksimale tilskud på 85 kr. giver 62 kr., som er det beløb, pensionisten i eksemplet vil få i tilskud til medicinen.

Indhold hentes