Den personlige tillægsprocent

Sidst redigeret den 13.01.2021

Udbetaling Danmark beregner den personlige tillægsprocent, der er afgørende for, om man er berettiget til ældrecheck, helbredstillæg, varmetillæg og nedsat medielicens.

Den beregnes ud fra pensionistens og evt. ægtefælles/samlevers samlede indtægter ud over social pension og nedsættes, hvis man har skattepligtige indtægter af en vis størrelse ud over folkepensionen.

Det er derfor vigtigt, at forskudsopgørelsen hos SKAT er opdateret.

Tillægsprocenten fremgår af årsbrevet, som Udbetaling Danmark sender ud i december måned. 

For at være berettiget til helbredstillæg, ældrecheck og varmetillæg, skal man have en personlig tillægsprocent over 0. For at være berettiget til nedsat medielicens, skal den personlige tillægsprocent være 100. 

Ved helbredstillæg og ældrecheck er det også en betingelse, at formuen er under formuegrænsen på 91.900 kr. i 2021. 
Den personlige tillægsprocent aftrappes fra 100 procent ved indtægter over:

Fradragsbeløb Bortfaldsbeløb
Enlige 35.600 kr. pr. år 89.700 kr.
Gifte/samlevende 70.600 kr. pr. år 179.700 kr.

Den personlige tillægsprocent nedsættes med 1%, hver gang indtægten stiger:

for enlige 541 kr.
for gifte/samlevende 1. 091 kr.

 

Når den personlige tillægsprocent skal beregnes, indgår følgende indkomster

  • løn fra personligt arbejde udover det særlige bundfradrag for folkepensionister (122.004 kr. om året)
  • udbetaling af livrente, ratepension og ATP
  • erstatninger, underholdsbidrag og andre løbende ydelser
  • anden indkomst ud over folkepensionen, som der skal betales skat af
  • renteindtægter, aktieudbytte og anden positiv kapitalindkomst.
Eksempel - enlig folkepensionist - personlig tillægsprocent
Indtægter ud over folkepensionen:
ATP 20.000 kr.
Renteindtægt (fratrukket renteudgift) 1.700 kr.
Ratepension 28.900 kr.
I alt 50.600 kr.
Beregning:
Indtægt ud over pensionen 50.600 kr.
Fradragsbeløb som enlig 35.600 kr.
Beregnet indtægt 15.000 kr.

Da tillægsprocenten falder med 1% for hver gang indtægten overstiger fradragsbeløbet med 541 kr., divideres de 15.000  med 541.

Den personlige tillægsprocent reduceres således: 15.000 : 541 = 28%. Den nedsættes fra 100 % med 28%, så den i dette eksempel udgør 72%.

Princippet for beregning af den personlige tillægsprocent for gifte/samlevende er den samme. Se dog ovenstående satser.

Indhold hentes