Den personlige tillægsprocent

Sidst redigeret den 09.01.2018

Alle pensionister får beregnet den personlige tillægsprocent ud fra pensionistens og en evt. ægtefælles/samlevers samlede indtægter ud over social pension. Den personlige tillægsprocent oplyses i pensionsmeddelelsen.

For at være berettiget til helbredstillæg, ældrecheck og varmetillæg skal man have en personlig tillægsprocent over 0. Er tillægsprocenten f.eks. 50, får man halv ældrecheck.
Ved helbredstillæg og ældrecheck skal formuen være under formuegrænsen på de 86.000 kr. Ved varmetillæg er formuen uden betydning.

Den personlige tillægsprocent aftrappes fra 100 ved indtægter over:

Fradragsbeløb Bortfaldsbeløb
Enlige 20.500 kr. pr. år 71.200 kr.
Gifte/samlevende 40.600 kr. pr. år 142.800 kr.

Den personlige tillægsprocent nedsættes med 1%, hver gang indtægten stiger:

for enlige 507 kr.
for gifte/samlevende 1022 kr.

Modtog man social pension og var samlevende før 01.03.1999, betragtes man som enlig i forhold til beregning af den personlige tillægsprocent.

Eksempel - enlig folkepensionist - personlig tillægsprocent
Indtægter ud over folkepensionen:
ATP 10.000 kr.
Renteindtægt (fratrukket renteudgift) 1.700 kr.
Ratepension 18.900 kr.
I alt 30.600 kr.
Beregning:
Indtægt ud over pensionen 30.600 kr.
Fradragsbeløb som enlig 20.500 kr.
Beregnet indtægt 10.100 kr.
Da tillægsprocenten falder med 1% for hver gang indtægten overstiger fradragsbeløbet med 507 kr., divideres de 10.100 med 507.
Den personlige tillægsprocent reduceres dermed fra 100% til 80%. (10.100:507=20%).

Hvordan bruges den personlige tillægsprocent?
Hvis man søger om helbredstillæg, varmetillæg eller ældrecheck, vil man først beregne det maksimale tilskud.

Derefter vil pensionisten i eksemplet få 80% af det maksimale.

Hvis udgiften til medicin er 100 kr., vil det maksimale tilskud være 85 kr. (Man kan højst få 85% af medicinudgiften betalt).

80% af det maksimale tilskud på 85 kr. giver 68 kr., som er det beløb, pensionisten i eksemplet vil få i tilskud til medicinen.

Indhold hentes