Søg på www.aeldresagen.dk
Logo

Tillæg og tilskud

Offentlige tilskud og tillæg du kan søge

Varmetillæg satser 2024 – tilskud til varme

Med varmetillæg får du et tilskud til dine varmeudgifter. Se satserne, og hvordan du søger.

Artikel kort

Tilskud til varme

Du kan søge om varmetillæg, hvis du er folkepensionist, eller hvis du har fået tilkendt førtidspension før 1. januar 2003.

Der er et loft over hvor stort et varmetillæg du kan få. Det afhænger bl.a. af din personlige tillægsprocent.

Varmetillægget er skattefrit og udbetales sammen med pensionen.

Læsetid 3-4 minutter

__________________

Du kan søge om varmetillæg, hvis du er folkepensionist, eller hvis du har fået tilkendt førtidspension før 1. januar 2003.

Varmetillæg er tilskud til dine varmeudgifter. Det kan være til gas, el, olie eller andre slags brændsel.

Hvor meget kan jeg få i varmetillæg?

Du får ikke dækket alle dine udgifter til varme. Du skal selv betale en del af udgifterne. Der er et loft over, hvor stor en varmeudgift, du kan få varmetillæg til.

Hvor meget du kan få i varmetillæg afhænger blandt andet af det, der hedder den personlige tillægsprocent.

Du kan se din tillægsprocent på din pensionsmeddelelse.

Læs mere om tillægsprocenten i håndbogen ”Værd at vide”

Sådan beregnes dit varmetillæg

Varmetillæg, der er et skattefrit beløb, beregnes ud fra et gennemsnit af tre års dokumenterede varmeudgifter. Hvis det ikke findes, regner man ud fra to eller et år.

Varmetillægget kan dog beregnes ud fra de fremtidige forventede varmeudgifter, hvis du fx er ny lejer, eller hvis din fremtidige varmeudgift stiger mere end 10 procent, i forhold til den gennemsnitlige varmeudgift. Du kan altså kontakte Udbetaling Danmark, hvis din varmeudgift stiger mere end 10 procent, så du kan få dit varmetillæg beregnet igen.

Du skal have en tillægsprocent over 0 for at få udbetalt varmetillæg. Din formue har ingen betydning. Varmetillægget udbetales sammen med pensionen.

VARMETILLÆG SATSER 2024
Varmetillæg Enlige Gifte/samlevende
Fuld egenbetaling til varmeudgiften på  5.800 kr.  8.700 kr.
Tilskud til 3/4 af varmeudgiften mellem  5.801 kr. og 17.200 kr.  8.701 kr. og 17.200 kr.
Tilskud til 1/2 af varmeudgiften mellem  17.201 kr. og 23.000 kr.  17.201 kr. og 23.000 kr.
Tilskud til 1/4 af varmeudgiften mellem 23.001 kr. og 28.500 kr.  23.001 kr. og 28.500 kr.
 Maksimalt varmetillæg  12.824 kr.  10.649 kr.
Beløbet skal deles med 12  1.069 kr. pr. md.  887 kr. pr. md.
     

 

Læs mere om beregning og takster i håndbogen "Værd at vide"

Udbetaling Danmark vurderer hvert år omkring årsskiftet, om du stadig har ret til varmetillæg. Udbetaling Danmark foretager en ny beregning ud fra de nye takster for varmetillægget og ud fra din forskudsopgørelse hos skat. Det sker automatisk.

Søg om varmetillæg

Du kan søge om varmetillæg på Borger.dk. Her skal du vedhæfte dine varmeregnskaber for de sidste tre år. Det er en god ide at have det klar, inden du begynder med ansøgningen.

Du kan ringe til Udbetaling Danmark og få hjælp til at søge digitalt, hvis du ikke selv er i stand til at bruge digitale selvbetjeningsløsninger. Du kan også få hjælp i kommunens borgerservice.

Læs også: Bliv undtaget for digital selvbetjening

Du får et afgørelsesbrev, hvor du kan se, hvordan dit varmetillæg er beregnet, hvis du opfylder betingelserne for varmetillæg.

Er der tale om et afslag, får du et afgørelsesbrev fra Udbetaling Danmark med en begrundelse.

Du skal have svar på din ansøgning hos Udbetaling Danmark senest otte uger, efter de har modtaget ansøgningen. I gennemsnit tager behandlingen cirka tre uger.

Vær opmærksom på, at behandlingen af din sag kan tage mere end otte uger, hvis Udbetaling Danmark har brug for yderligere oplysninger om dine varmeudgifter.

Søg om varmetillæg på www.borger.dk

Personligt tillæg

 Er det ikke muligt at blive kompenseret for den ekstra varmeudgift ud fra reglerne om varmetillæg, så kan du som folkepensionist og førtidspensionist (tilkendt før 2003) søge om et personligt tillæg i kommunen.

Førtidspensionister (tilkendt efter 2003) og kontanthjælpsmodtagere kan søge om hjælp til den forøgede varmeudgift hos kommunen efter reglerne om enkeltydelser.

Vil du ansøge om personligt tillæg, skal du henvende dig til din kommunen med dokumentation for den ekstra varmeudgift og dokumentation for dine indtægter og udgifter.

Kommunen skal vurdere ansøgningen ud fra den ekstra varmeudgift og din øvrige økonomi. Vurderer kommunen, at du er særligt vanskeligt stillet økonomisk, kan der være mulighed for et tilskud fra kommunen til den ekstra udgift.

Det er vigtigt at bede kommunen om en skriftlig afgørelse, så du i tilfælde af et afslag, kan se hvilken begrundelse, der gives for afslaget. I den skriftlige afgørelse skal der også oplyses om klagevejledning. 

Hvis din situation ændrer sig

Du skal give Udbetaling Danmark besked, hvis din situation ændrer sig, og det har betydning for dit varmetillæg. Det kan fx være, hvis du flytter. Eller hvis du bliver enlig eller gift.

Som udgangspunkt skal du give Udbetaling Danmark besked om ændringer i dine indkomster.

Læs mere om Tillæg og tilskud

Få energispareråd

På Energistyrelsens hjemmeside www.sparenergi.dk kan du få rådgivning og tips til, hvordan du kan nedsætte energiforbruget i din bolig.

Få inspiration til at spare på dit varme- og energiforbrug på www.sparenergi.dk

Politik

Det har Ældre Sagen opnået 

Læs om politiske resultater

Sidst opdateret 26.04.2024