Bliv medlem
Søg på www.aeldresagen.dk
""

Folkepension

Folkepension satser 2018

Se satser for folkepension 2018

FOLKEPENSION SATSER 2018

Enlig Gift/
Samlevende
Grundbeløb pr. måned før skat 6.237 kr. 6.237 kr.
Pensionstillæg pr. måned før skat 6.728 kr. 3.333 kr.
Folkepension i alt pr. måned før skat 12.965 kr. 9.570 kr. 
Ældrecheck pr. år før skat
Formuegrænse: 86.000
17.200 kr. 17.200 kr. til hver 

 

Se satser for folkepension 2019

Se satser for førtidspension 2019

Styrk pensionssystemet i Danmark

Danmark har et af verdens bedste pensionssystemer. Der er dog plads til forbedring. Ældre Sagen foreslår derfor at justere pensionssystemet. 
Læs hele mærkesagen om pension
Ældre Sagen - skaf et nyt medlem og få en lækker gave

Kender du en?

Få en lækker gave

For hvert nyt medlem du hjælper os med at få, kan du se frem til en spændende gave efter dit eget valg.

Det kan være et forskærersæt, eksklusiv hudpleje, god rødvin eller noget helt fjerde.

Spørgsmål og svar om folkepension

Hvad kan jeg få i folkepension?

Din folkepension består af et grundbeløb og et pensionstillæg, som du får udbetalt hver måned. Alle modtager det samme grundbeløb, uanset om man er gift, samlevende eller enlig. Dit grundbeløb bliver kun sat ned, hvis du har en høj arbejdsindkomst eller har en selvstændig virksomhed med et større overskud.

Ud over grundbeløbet kan du have mulighed for at få pensionstillæg. Det bliver beregnet ud fra dine/jeres indtægter, og om du er gift/samlevende eller reelt enlig.

Din formue har ingen betydning for, hvordan man beregner dit grundbeløb og pensionstillæg.

Udover folkepensionen kan du være berettiget til tillæg til folkepensionen fx medicinkort og ældrecheck.

Læs om, hvordan din folkepension bliver beregnet i håndbogen "Værd at vide"

Jeg har boet i udlandet i mange år. Kan jeg få folkepension?

Du har i dag ret til fuld folkepension, hvis du har boet i Danmark i mindst 40 år, mellem du var 15 år, og til du når folkepensionsalderen.

Hvis du ikke har boet i Danmark i 40 år, får du udbetalt en lavere pension. Det kaldes brøkpension.

Brøkpensionen bliver udregnet på baggrund af den tid, du har haft bopæl i Danmark mellem 15-års alderen og pensionsalderen.

Hvis du får brøkpension, kan du være berettiget til personligt tillæg, varmetillæg, helbredstillæg og boligydelse.

Bopælskravet med hensyn til optjening af fuld folkepension er blevet skærpet, så det fremover vil kræve flere år i Danmark for at få den fulde folkepension. Men de nye regler gælder kun, hvis du når folkepensionsalderen 1. juli 2025 eller senere.

Får du bevilliget førtidspension, bliver der udregnet en brøk på tidspunktet for bevillingen. Du får ikke medregnet bopælsår for årene frem til folkepensionsalderen.

Læs mere i håndbogen "Værd at vide" om brøkpension for førtidspensionister

Jeg skal på folkepension. Kan jeg samtidig få boligydelse?

Ja, du kan søge om boligydelse, hvis du skal på folkepension, og hvis du bor i leje-, ejer- og andelsbolig. Boligydelse er et lån, hvis du bor i ejerbolig eller andelsbolig.

Hvor meget du kan få i boligydelse afhænger af antallet af medlemmer i husstanden, husstandens indkomst, huslejen, samt størrelsen på din bolig.

Lav en vejledende beregning for, hvor meget du kan få i boligydelse til din bolig på www.borger.dk

Se reglerne for boligstøtte i håndbogen "Værd at vide"

Sidst opdateret 12.04.2021