Selvstændig virksomhed

Sidst redigeret den 12.01.2022

Det er vigtigt, at selvstændige, der senere ønsker at benytte efterlønsordningen, kontakter deres a-kasse og får konkret vejledning om de ændrede regler.

Hvis virksomheden tidligere har været ens hovedbeskæftigelse kan man søge tilladelse til

  • selvstændig virksomhed med et fast timetal på 80,17 timer pr. måned.

Overstiger det månedlige timetal 80,17 timer, skal udbetalingen af efterløn indstilles og A-kassen skal træffe afgørelse om tilbagebetaling og sanktion.

Desuden er der mulighed for at søge tilladelse til at videreføre eller påbegynde

  • selvstændig virksomhed som bibeskæftigelse op til 400 timer årligt med et årligt dækningsbidrag i 2022 på maksimalt 84.894 kr.

Ved overgang til efterløn skal medarbejdende ægtefæller opfylde de samme regler som selvstændige, der driver hovedbeskæftigelse. Det kan betyde, at virksomheden skal være endeligt ophørt for at opnå ret til efterløn.

Ændringerne medfører, at definitionen af selvstændig virksomhed i dagpengesystemet, herunder selvstændig bibeskæftigelse, får konsekvens for selvstændig virksomhed samtidig med efterløn.

Det betyder bl.a. at aktiviteter, der tidligere blev vurderet som selvstændig virksomhed, fremover kan sidestilles med lønmodtagerarbejde.

For disse typer aktiviteter vil det ikke længere være en forudsætning, at arbejdsløshedskassen giver tilladelse til at fortsætte med aktiviteten efter overgang til efterløn.

Der vil endvidere også være aktiviteter, der tidligere blev anset for at være selvstændig bibeskæftigelse, som fremover anses for at være fritidsbeskæftigelse. Det vil have betydning i forhold til 400 timers ordningen. Læs mere om fritidsbeskæftigelse mv. i afsnittet "arbejdsløshedsdagpenge"

Fremover vil det ved ophør af selvstændig virksomhed, være tilstrækkeligt for de fleste, at indgive et ophørsbevis fra Erhvervsstyrelsen og afmelde sit cvr.nr. 

Hvis den selvstændige ikke ønsker at ophøre helt med virksomheden, kræver det a-kassens tilladelse at fortsætte med virksomheden i mindre omfang i efterlønsperioden. Kontakt a-kassen i god tid før overgang til efterløn.

Indhold hentes