Selvstændig virksomhed

Sidst redigeret den 12.01.2023

Det er vigtigt, at selvstændige, der senere ønsker at benytte efterlønsordningen, kontakter deres a-kasse og får konkret vejledning.

Hvis virksomheden tidligere har været ens hovedbeskæftigelse kan man søge tilladelse til

  • selvstændig virksomhed med et fast timetal på 80,17 timer pr. måned.

Overstiger det månedlige timetal 80,17 timer, skal udbetalingen af efterløn indstilles og A-kassen skal træffe afgørelse om tilbagebetaling og sanktion.

Desuden er der mulighed for at søge tilladelse til at videreføre eller påbegynde

  • selvstændig virksomhed som bibeskæftigelse op til 400 timer årligt med et årligt dækningsbidrag i 2023 på maksimalt 87.186 kr.

Ved overgang til efterløn skal medarbejdende ægtefæller opfylde de samme regler som selvstændige, der driver hovedbeskæftigelse. Det kan betyde, at virksomheden skal være endeligt ophørt for at opnå ret til efterløn. 

Fremover vil det ved ophør af selvstændig virksomhed, være tilstrækkeligt for de fleste, at indgive et ophørsbevis fra Erhvervsstyrelsen og afmelde sit cvr.nr. Da reglerne er indviklede, skal man kontakte sin a-kasse.

Hvis den selvstændige ikke ønsker at ophøre helt med virksomheden, kræver det a-kassens tilladelse at fortsætte med virksomheden i mindre omfang i efterlønsperioden. Kontakt a-kassen i god tid før overgang til efterløn.

Indhold hentes