Indtægter, der ikke fradrages i efterlønnen

Sidst redigeret den 15.01.2024

Der skal som hovedregel ikke ske fradrag for arbejdsfri indtægter. Det gælder bl.a.

 • licensafgifter, biblioteksafgifter, Koda afgifter og lignende
 • ATP
 • efterlevelseshjælp
 • erstatninger
 • krigsskadeserstatning, renteudbetaling til besættelsestidens ofre og hædersgaver
 • livsvarige ydelser på finansloven til kunstnere og deres efterladte
 • efterindtægt efter tjenestemandspensionsloven, se afsnit om Tjenestemandspension 
 • godtgørelse for usaglig opsigelse efter funktionærloven
 • fratrædelsesgodtgørelse efter funktionærloven
 • godtgørelse efter ligebehandlingslovene
 • indtægt ved salg af erhvervsvirksomhed eller fast ejendom
 • forpagtningsafgift
 • indtægt ved udlejning, der ikke kan betragtes som erhvervsmæssig, og overskud af egen bolig
 • renter, aktieudbytte og lignende
 • arv, gaver, gevinster
 • ægtefællebidrag
 • invaliditetsydelse 
 • pension udbetalt som følge af tab af erhvervs-/arbejdsevne
 • den forhøjelse af pensionen, som en tjenestemand modtager som følge af arbejdsskade (tilskadekomstpension)
 • vederlag, der modtages for at overholde konkurrence- eller kundeklausuler
 • betaling for feriefridage, som ikke holdes
 • vederlag til menige medlemmer af en kommunalbestyrelse og regionsråd. 

Reglerne er indviklede, derfor er det en rigtig god ide at spørge a-kassen.

Indhold hentes