Psykologbehandling

Sidst redigeret den 10.01.2019

Der kan ydes tilskud til behandling hos psykolog til personer, der har været udsat for særlige belastninger.

Henvisning fra almen praktiserende læge eller vagtlæge er en forudsætning for tilskud. Henvisningen kan normalt ikke udstedes senere end 6 måneder efter den begivenhed, der er årsag til henvisningen.

I særlige tilfælde kan grænsen for henvisning udvides til senest 12 måneder efter begivenheden. Henvisningen er kun gyldig, hvis psykologen modtager den senest en måned efter udstedelsen. Tidsbegrænsningen gælder ikke i forbindelse med depression.

Tilskud er betinget af, at behandlingen ydes af en psykolog, der er tilsluttet gældende overenskomst og dækker 60% af honoraret, uanset om man er sikret i gruppe 1 eller gruppe 2.

Tilskud ydes for indtil 12 konsultationer pr. behandlingsforløb. Dog kan let til moderat depression og angst opnå 2 x 12 konsultationer efter henvisning fra egen læge. Frem til 2022 er unge mellem 18 og 20 år berettiget til gratis psykologhjælp for behandling af angst og depression.

Indhold hentes