Psykologbehandling

Sidst redigeret den 15.01.2024

Der kan ydes tilskud til behandling hos psykolog til personer, der har været udsat for særlige belastninger:

 1. røveri- volds- og voldtægtsofre
 2. trafikofre 
 3. pårørende til alvorligt psykisk syge personer
 4. personer ramt af alvorlig invaliderende sygdom
 5. pårørende til personer, der er ramt af alvorlig invaliderende sygdom
 6. pårørende ved dødsfald
 7. personer, der har forsøgt selvmord
 8. kvinder, der får foretaget provokeret abort efter 12. graviditetsuge
 9. personer, der inden det fyldte 18. år har været ofre for incest eller andre seksuelle overgreb 
 10. personer med let til moderat depression, der er fyldt 18 år
 11. personer, der lider af let til moderat angst, herunder let til moderat OCD, der er fyldt 18 år.

Henvisning fra almen praktiserende læge eller vagtlæge er en forudsætning for tilskud. Henvisningen kan normalt ikke udstedes senere end 6 måneder efter den begivenhed, der er årsag til henvisningen.

I særlige tilfælde kan grænsen for henvisning udvides til senest 12 måneder efter begivenheden. Henvisningen er kun gyldig, hvis psykologen modtager den senest en måned efter udstedelsen. Tidsbegrænsningen gælder ikke i forbindelse med depression.

Tilskud er betinget af, at behandlingen ydes af en psykolog, der er tilsluttet gældende overenskomst og dækker 60% af honoraret, uanset om man er sikret i gruppe 1 eller gruppe 2.

Tilskud ydes for indtil 12 konsultationer pr. behandlingsforløb. Dog kan let til moderat depression og angst opnå 2 x 12 konsultationer efter henvisning fra egen læge. Unge mellem 18 og 20 år berettiget til gratis psykologhjælp for behandling af angst og depression.

Indhold hentes