Bliv medlem
Søg på www.aeldresagen.dk

Ensomhed

100.000 ældre føler sig ensomme - find et fællesskab hos os.

Sådan spotter du ensomhed

De fleste af os kender nogen, som virker ensomme. Det kan være en i familien, en ven, en nabo eller en kollega. Bliv opmærksom på, hvordan du spotter ensomhed.

 

Ensomhed kan ramme os alle. Man kan ikke forudsige, hvem der vil opleve at føle sig ensom.

Ensomhed kan komme snigende over tid eller slå pludseligt ned, hvis der opstår en krise eller en ny livssituation.

Hvis du vil gøre en indsats mod ensomhed og hjælpe andre, så bør du kende nogle tegn, du bør kende.

Livssituationer, som gør os ensomme

En række livssituationer gør os særligt udsatte for at opleve ensomhed. Det er især, hvis man: 

  • Har været igennem en livskrise fx med alvorlig sygdom, arbejdsløshed, konflikter med ens nærmeste, økonomiske problemer mm.
  • Har en alvorligt syg ægtefælle.
  • Er blevet alene for nyligt, så man er blevet enke eller enkemand, eller skilt.
  • Bor alene. Måske gennem mange år.
  • Er gået på pension efter et langt arbejdsliv.
  • Er tilflytter og har et lille netværk.

Kend tegnene på, at et menneske føler sig ensom

Det kan faktisk være svært at spotte, om et menneske føler sig ensom.

Mange snakker ikke om det, hvis de føler sig ramt af ensomhed, og mange bliver gode til at skjule det for omverden med tiden.

Hvis man samtidig kommer meget lidt ud blandt andre, kan man nemt gå med sin følelse af ensomhed helt for sig selv.

Der er dog nogle signaler, du kan være opmærksom på blandt din familie, venner og kollegaer, for de kan indikere, at en person er i høj risiko for at opleve ensomhed. Det kan fx være, hvis man:

  • Får sværere ved at høre eller se, eller hvis man får svært ved at komme ud af sit hjem, fordi man går dårligere.
  • Vurderer sit eget fysiske helbred som dårligt. Fx en der modtager hjemmepleje.
  • Har svært ved at tage sig sammen til at gøre ting eller få struktur på hverdagen.
  • Kun har kontakt til venner og familie 1-2 gange om måneden. Eller sjældnere.

Læs også: Ensomhed hos enker, enkemænd og skilte

Sådan kan du hjælpe

Hvis man føler sig ensom, har man ofte brug for hjælp til at bryde ud af sin ensomhed.  

Det er meget normalt, at man kan føle, at ens ensomhed er selvforskyldt, og at man selv burde gøre mere for at komme ud blandt folk eller tage kontakt til familien.

Men mange magter det ikke. Eller har svært ved at tage de første skridt.

Især er det svært, hvis man er ramt af sygdom eller er begrænset i sin mobilitet, hørelse eller synssans.

Tilbyd din hjælp til de første skridt

Det kan være helt enkelte ting i hverdagen, som kan gøre en forskel. Det kan fx være hjælp til at komme et sted hen og møde andre. Her kan du tilbyde hjælp til at komme ud, at følges ad eller til transport.

Du kan have glæde af en at gå med, hvis du har svært ved at komme ud, fordi du måske er lidt usikker på benene, ofte bliver forvirret eller er utryg ved at gå på gaden. Få en at følges med.

Hvis du har mulighed for det, kan du også invitere ind i dine fællesskaber: Tag fx en nabo med til foredrag på biblioteket eller til fællesspisning i hallen.

Det kan også være, at du inviterer et par stykker på en uformel kop kaffe eller en øl, så der kommer lidt gang i snakken. Byd på kaffe, invitér et par stykker fra fodboldholdet med hjem, eller sæt dig og få en sludder med manden på bænken.

Tag godt imod nye i de fællesskaber, du indgår i på arbejdspladsen, i din lokale forening, sportsklubben osv.

Og husk, at være venlig, men vedholdende: Respekter, hvis du får et "nej tak" til en invitation. Men prøv igen senere. Det kan tage tid at bryde muren til et andet menneske.

Få flere gode tips her:

Ingen ældre skal rammes af alvorlig ensomhed

Mange over 65 år føler sig ensomme. Ensomhed kan være livstruende for den enkelte og dyrt for samfundet. Derfor arbejder Ældre Sagen for, at ingen ældre skal rammes af alvorlig ensomhed
Læs hele mærkesagen om ensomhed
""

En ny ven kan bryde ensomheden

Bliv besøgsven

I Danmark er der 100.000 ældre over 65 år, som føler sig ensomme. Mennesker med et langt liv af erfaringer og oplevelser, som de gerne vil dele – måske med dig?

En ny ven kan bryde ensomheden.

Hvis du også vil være med i kampen mod ensomhed – så meld dig som besøgsven.

Sidst opdateret 25.05.2022