Bliv medlem
Søg på www.aeldresagen.dk

Ensomhed

100.000 ældre føler sig ensomme - find et fællesskab hos os.

Derfor har vi brug for fællesskaber

Fællesskaber er et værn mod ensomhed. Især når livet forandrer sig. Alligevel deltager mange - især mænd - aldrig eller kun sjældent i aktiviteter i foreninger.

De sociale relationer og fællesskaber får ekstra stor betydning, når livet ændrer sig. 

Det kan være, når man forlader arbejdsmarkedet, eller hvis man bliver alene pga. skilsmisse eller dødsfald.

Her er de sociale relationer og fællesskaber vigtige, fordi de giver støtte, tryghed og opbakning i en periode af livet, hvor man, modsætningsfyldt nok, er mere udsat for at glide ud af dem. Det kan nedsætte livskvaliteten og øge risikoen for, at man oplever følelsen af ensomhed.

Hvis du kaster dig ud i at deltage i forenings- og fritidsaktiviteter i klubben, med dine naboer eller i Ældre Sagens lokalafdeling, kan det måske ikke erstatte dit tab af en ægtefælle, samlever eller et kollegialt fællesskab.

Det kan være en vej for dig ind i nye fællesskaber og til nye relationer og venskaber fulde af gode stunder og sjove oplevelser. 

Det har vi som mennesker brug for hele livet og særligt, når livet forandrer sig.

Læs også: Ensomhed hos enker, enkemænd og skilte

Mænd skal gøre mere for at finde nye fællesskaber

De fleste mennesker vil gerne passe på sig selv. Være sociale, være mere aktive og dyrke fritidsinteresser.

Det er oftest lettest i et fællesskab med andre, hvor man har det sjovt, mens man gør noget sammen. 

Men her halter mændene bagud. Mænd er generelt ikke lige så flittige som kvinder til at opsøge og være aktive i fællesskaber.

Det skyldes, at mange mænd oplever, at flere aktiviteter og arrangementer i foreninger henvender sig mere til kvinder end mænd.

Heldigvis er flere foreninger blevet mere opmærksomme på at have tilbud, der henvender sig særligt til mænd.

Læs også: Find et nyt fællesskab - mand

Læs mere om mandefællesskaber

Fællesskab får os ud af døren

Hvis man er med i et godt fællesskab, eller man har en at følges med til motion, aktiviteter og arrangementer, er det typisk lettere at komme ud af døren.

Lever man alene, kan det være svært at finde lysten eller modet til at deltage i sociale aktiviteter. Især hvis man skal hen til et arrangement, hvor der er mange nye ansigter.

Står det på i længere tid, at man isolerer sig og ikke indgår i fællesskab, gør det en ekstra udsat for at blive ramt af ensomhed.

For nogle kan det desværre gå så galt, at de bliver syge af ensomheden.

Det kan være svært at bryde ud af en social isolation, men der findes løsninger.

Der er mange tilbud og muligheder for at komme videre med støtte fx fra en at følges med eller fra en besøgsven i Ældre Sagen. Her er noget for dig, uanset om du er til større fællesskaber eller foretrækker en-til-en samvær.

Vi passer bedre på os selv og hinanden i fællesskaber

Når du er en del af et fællesskab og har nogen at grine og vende livet med, viser undersøgelser, at du generelt passer bedre på dig selv og andre omkring dig. Det gælder både for mænd og kvinder.

Fællesskabet kan bestå i at have en god ven at følges med, når man skal ud, at være med i en madklub, have en flok fiskevenner eller noget helt andet.

Vi kan hjælpe hinanden i hverdagen ved at huske at invitere kollegaen, naboen eller en gammel ven med eller selv tage imod invitationer. For fællesskaber og samvær er et godt værn mod ensomhed.

Kom og vær med, når Danmark Spiser Sammen

3 tips til mere fællesskab i din hverdag 
  • Inviter din kollega, nabo eller en gammel ven ud på en tur eller med til et arrangement. Det er tit lettere at komme afsted, hvis man har en at følges med. Det giver også noget at snakke om.
  • Hils på nye naboer. Start snakken, og byd på kaffe eller en rundvisning i haven.
  • Sig 'ja tak' til invitationer fra andre. Også til de små invitationer i hverdagen, som når kollegaer eller en fra badminton, spørger, om I skal snuppe en kop kaffe eller en øl.

Sidst opdateret 28.11.2022